Frivillige, bemanning

Dovre Bondelag, Lesja og Lesjaskog Bondelag, Lesja avløserlag og kristestab i Lesja-Dovre ønsker å lage ei beredskapsliste over folk som kan steppe inn som avløsere. Det kan være gardbrukere som blir sjuke eller bønder som har tilleggsjobber som også er samfunnskritiske. Det er forventa en nasjonal sykdomstopp i mai, og dette er en del av den nasjonale dugnaden mot Korona.

Send e-post til op_lesja@dsb-cim.no om du kan stille opp som avløser. Skriv også hvilken erfaring du har (eks mjølking, maskiner, lamming etc)