Nyheter

Det er per 09.04.21 bekreftet totalt 9 tilfeller av covid-19 i Dovre. Det er ingen bekrefta smitta i Lesja. I overkant av 200 personer er satt i smitte- og ventekarantene. Smittesituasjoner har vært, og er fremdeles, uoversiktlig, men smitteteamet arbeider nå med å kartlegge smitteutbruddet.

Vi oppfordrer nå alle om å teste seg ved tegn på symptomer. Personer som har besøkt serveringsstedene Napoli og Jafs på Dombås f.o.m. 1.4. bes være spesielt oppmerksomme, og ta kontakt med legekontor for testing ved symptom.

På grunn av smittesituasjonen tilbys testing i helgen 10.-11.4. for innbyggere i Lesja og Dovre:

Lørdag 10.4. Helsehuset på Dombås, legekontoret fra 10-13. Telefon 612 42 200

Søndag 11.4. Helsehuset på Lesja, legekontoret fra 10-13. Telefon 90 82 75 20

NB ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale.

Det ble satt felles kommunal kriseledelse for Dovre og Lesja 9.4.

Foresatte vil få informasjon om undervisning og barnehagedrift fra skoler og barnehager.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.

Det er per nå ikke lokale restriksjoner, nasjonale råd og retningslinjer er gjeldende. Disse finner du oppdatert på fhi.no.

Alle publikumssteder henstilles til å gå gjennom sine smittevernsrutiner, og redusere kontaktpunkter mest mulig.

Onsdag fikk en person påvist covid-19 med hurtigtest i Dovre. Nærkontakter ble testet med PCR- og hurtigtester torsdag og 4 av disse er positive.
Noen av disse har nærkontakter i 2. klasse ved Dombås barneskole og 9. klasse ved Dovre ungdomsskole. Elevene i disse klassene samt enkelte lærere er satt i smittekarantene. Husstandene til de karantenerte er satt i ventekarantene. Om koronatesten til de i smittekarantene er negativ, kan deres husstandsmedlemmer gå ut av ventekarantene.


Vi anslår at mellom 140 og 150 personer er satt i smitte- og ventekarantene. 4 personer sitter i isolasjon i Dovre da en av de som har testet positivt sitter isolert i en annen kommune.
Vi har enda ikke stengt noen virksomheter i kommunen.

Etter en lang dag med omfattende testing og smittesporing begynner vi å få en relativt god oversikt over situasjonen.
Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte.

Smittesituasjonen i Dovre
Pr i dag er 0 personer i karantene, og 0 i isolasjon i Dovre.


Vaksinasjonsstatus
Til nå er det satt totalt 592 vaksinedoser i Dovre. 378 innbyggere har fått minst 1 dose, og 214 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 74 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 12 hetteglass med vaksine fra Pfizer. Disse vil gis til personer i prioriteringsgruppe 4. Neste uke venter vi 14 hetteglass med vaksiner. Disse vil gå til personer i prioriteringsgruppe 4, samt høyrisikopasienter.

Innbyggere født før 1945 (med fastlege i- og utenfor Dovre) som ønsker vaksine og eventuelt ikke har blitt ringt med tilbud, bør ta kontakt med legekontoret på Dombås.

Høgst prioriterte grupper er:

  1. Bebuarar på Fredheim og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Personar som er 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Personar som er 75 år og eldre
  4. Personar som er 65 år og eldre, samt personar som har ein tilstand som gjer at dei kjem i same risikogruppe

Det er fastlege som avgjer om ein pasient skal prioriterast opp til gruppe 4. Dei 4 gruppene som er nevnt over, utgjer omlag 650 personar i Dovre.

Korleis får ein beskjed om å kome til vaksinasjon?

Kommuna får kort varsel på når vaksinene kjem og kor mange dosar som kjem. Det er truleg at det vil være slik dei næraste månadene. Dette vil dermed seie at alle som skal vaksinerast vil få kort varsel, kanskje berre med 1-2 dagars varsel.

Når kommuna får beskjed om levering av vaksine vil dei neste på prioriteringslista få telefon frå Dovre kommune med beskjed om tid og stad. Det kan bli ringt frå eit ukjent nummer, men ta likevel telefon om du ikkje kjenner nummeret.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sagt at ein kan nytte inntil 20 % av vaksinane til utvalgte helsepersonellgrupper. Det er kommuna sjølv som avgjer kva personell dette gjeld ut i fra retningslinjer gjeve av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.                 

Dovre kommune har ansvar for vaksinasjon av alle som er folkeregistrert i Dovre kommune og som oppheld seg i Dovre over tid. Dovre kommune utarbeider nå prioriteringslister ut i frå informasjon gjeve av fastlegane. Dei av innbyggjarane som er i risikogruppe og som har fastlege i anna kommune må ta kontakt med legekontor i heimkommuna. Det vil etterkvart være fleire vaksinar som blir godkjende i Norge. Den fyrste vaksina er allereie i bruk, og ein  treng to doser av denne. Etter fyrste dosa er sett, vil du få tilbod om ny dose etter minst 3 veker. Informasjon om påfyll får du når du kjem til fyrste vaksinering.

Det vi treng frå deg:

  1. Ha tålmod og du får ein telefon når det er din tur.
  2. Ta telefonen sjølv om det er ukjent nummer.
  3. Vær førebudd på at du kan få kort varsel.

Dovre kommune 08.01.2021 Vaksinekoorinator Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold

Hvis vi nå får et utfall i telenettet, så vil kriseledelsen iverksette en nødsambandsplan for Lesja og Dovre kommuner som er uavhengig av offentlig infrastruktur. Dette vil gjelde meldinger som er akutte og gjelder liv og helse.

Det vil bli etablert bemannede sambandsstasjoner som publikum kan oppsøke hele døgnet i både Lesja og Dovre. Se liste lengre ned. Sambandsstasjonen vil ha mulighet til å rapportere direkte til den kommunale kriseledelsen, og fra der har man alle blålysetater tilgjengelig.

Når du kommer til den sambandsstasjonen som er nærmest deg, så skal du ikke komme ut av bilen. Tut noen ganger, så vil vi oppsøke deg ute. Dette er for å hindre smittespredning.

På grunn av dette er et midlertidig oppsatt nettverk, vil det gå en del tid fra et utfall til alt er bemannet og fungerer. Vi ber om forståelse og tålmodighet for det

Sambandsstasjonene vil være bemannet av frivillige med taushetsplikt på følgende steder:

Bjorli: Bjorli forsamlingshus

Lesjaskog: Kyrkjestugu

Lesjaverk: Solheim forsamlingshus

Lora: innbyggere her henvender seg enten til Friheim (Lesja) eller Solheim (Lesjaverk).

Lesja: Friheim forsamlingshus

Kjøremsgrende og Dombås: Joratunet

Dovre: Dovre skule

Hjerkinn: Hjerkinn Fjellstue

Det er Sambandstjenesten Innlandet, NRRL som er anvarlig for oppsett, opplæring og drift av opplegget. Merk deg ditt nærmeste sambandspunkt i tilfelle noe skulle skje med nett/telefon/strøm under koronautbruddet.