Nyheter

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen hastevedtak om stenging av følgende barnehager og skoler i perioden 14.04.21 til og med 23.04.21

  • Dovre skole med SFO
  • Dombås barnehage
  • Dovre barnehage
  • NGVGS, avdeling Dombås

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen vedtak om videreføring av stenging av Dovre ungdomsskole og Dombås skole med SFO fra 20.04.21 til og med 23.04.21

Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19). Situasjonen vurderes fortløpende.

Det stor risiko for ukontrollert spredning i kommunen og nærliggende kommuner dersom det ikke innføres strenge restriksjoner i Dovre kommune.  Testing, smittesporing og målrettede tiltak mot kjente smittesituasjoner vurderes til å ikke være tilstrekkelig til å holde epidemien under kontroll i Dovre kommune.

Dovre ungdomsskole og Dombås skole ble stengt 12.04.21. På de øvrige skolene og i barnehagene ble det da vurdert dithen at mindre inngripende tiltak enn stengning var tilstrekkelig. Innføring av rødt nivå på skolene vurderes til å ikke være tilstrekkelig for å stanse den pågående smittespredningen – spesielt med tanke på tiden som innbyggere var smitteførende før utbruddet ble oppdaget.

Med bakgrunn i smittesituasjonen i Dovre kommune, oppfordrer kommunelegene i Lesja og Dovre næringslivet (publikumssteder) til å innskjerpe sine smitteverntiltak. Alle virksomheter som har publikum (gjester, kunder osv) bør anbefale bruk av munnbind, innføre adgangskontroll, registrere alle personer som er innom og opprettholde 2 meters avstand (dvs antallsbegrensing i lokalene). Dette for å begrense smitteutbredelsen i størst mulig grad, og unngå ytterligere nedstenging.

Det er på formiddagen i dag stadfesta 4 nye smitta i Dovre kommune, og i tillegg 1 positiv hurtigtest. Sistnevnte må stadfestas med PCR-test. Smittesporing er i full gang. Om lag 150-200 personar sitt i smittekarantene, i tillegg til ein del i ventekarantene.

Ingen nye positive testar i Lesja.

Vi ber innstendig alle om å gje både legekontor og smittesporingsteam ro til å jobbe med den viktige jobben dei gjer med testing og smittesporing. Alle som skal ha beskjed om feks karantene får beskjed direkte. Følg med på krisestab.no, her kjem alt av informasjon om smittesituasjon og eventuelle tiltak så snart det er bekrefta og offentleg.

Kriseledelsen har fått informasjon om at forekommer brudd på karantenebestemmelsene og vil med dette informere om at all tilkommet kunnskap om eventuelle brudd på karantenebestemmelser blir oversendt politiet for videre oppfølging.

Pr dato følger Lesja og Dovre kommuner de nasjonale retningslinjene som gjelder og vi ber alle være lojale til de beskjeder som blir gitt, slik at vi sammen og raskest mulig kommer gjennom den situasjonen vi står i nå.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen hastevedtak om stengning av Dovre ungdomsskole og Dombås skole i perioden fra 12.04.21 til og med 19.04.21. Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19). Situasjonen vurderes fortløpende.

Dovre skole: Fortsatt normal drift og åpningstid ved skole og sfo.

Dombås skole: Skole og sfo stenges f.o.m. 12.04 t.o.m. 19.04. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt. Informasjon til foresatte vil skje på Visma skole.

Dovre ungdomsskole: Skolen stenges f.o.m. 12.04 t.o.m. 19.04. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt. Informasjon til foresatte vil skje på Visma skole.

Dovre barnehage: Fortsatt normal drift og åpningstid. Ved evt endring vil foresatte få beskjed fra barnehagen.

Dombås barnehage: Fortsatt normal drift og åpningstid. Ved evt endring vil foresatte få beskjed fra barnehagen.

Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19).

Ventekarantene – Ventekarantene følger same regler og råd som karantene.
Hvis du bor sammen med en som er nærkontakt må du være i ventekarantene frem til nærkontakten har fått sitt første testsvar. Hvis nærkontaktens første testsvar er negativt, er du ikke lenger i ventekarantene.
Hvis nærkontaktens testsvar er positivt, må du fortsette i karantene (10 døgn etter du var utsatt for smitte).

FHI har eit informasjonsark om råd og regler for isolasjon, karantene og ventekarantene i forbindelse med koronaviruset på ulike språk, det kan finnast her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Det er per 09.04.21 bekreftet totalt 9 tilfeller av covid-19 i Dovre. Det er ingen bekrefta smitta i Lesja. I overkant av 200 personer er satt i smitte- og ventekarantene. Smittesituasjoner har vært, og er fremdeles, uoversiktlig, men smitteteamet arbeider nå med å kartlegge smitteutbruddet.

Vi oppfordrer nå alle om å teste seg ved tegn på symptomer. Personer som har besøkt serveringsstedene Napoli og Jafs på Dombås f.o.m. 1.4. bes være spesielt oppmerksomme, og ta kontakt med legekontor for testing ved symptom.

På grunn av smittesituasjonen tilbys testing i helgen 10.-11.4. for innbyggere i Lesja og Dovre:

Lørdag 10.4. Helsehuset på Dombås, legekontoret fra 10-13. Telefon 612 42 200

Søndag 11.4. Helsehuset på Lesja, legekontoret fra 10-13. Telefon 90 82 75 20

NB ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale.

Det ble satt felles kommunal kriseledelse for Dovre og Lesja 9.4.

Foresatte vil få informasjon om undervisning og barnehagedrift fra skoler og barnehager.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.

Det er per nå ikke lokale restriksjoner, nasjonale råd og retningslinjer er gjeldende. Disse finner du oppdatert på fhi.no.

Alle publikumssteder henstilles til å gå gjennom sine smittevernsrutiner, og redusere kontaktpunkter mest mulig.

Onsdag fikk en person påvist covid-19 med hurtigtest i Dovre. Nærkontakter ble testet med PCR- og hurtigtester torsdag og 4 av disse er positive.
Noen av disse har nærkontakter i 2. klasse ved Dombås barneskole og 9. klasse ved Dovre ungdomsskole. Elevene i disse klassene samt enkelte lærere er satt i smittekarantene. Husstandene til de karantenerte er satt i ventekarantene. Om koronatesten til de i smittekarantene er negativ, kan deres husstandsmedlemmer gå ut av ventekarantene.


Vi anslår at mellom 140 og 150 personer er satt i smitte- og ventekarantene. 4 personer sitter i isolasjon i Dovre da en av de som har testet positivt sitter isolert i en annen kommune.
Vi har enda ikke stengt noen virksomheter i kommunen.

Etter en lang dag med omfattende testing og smittesporing begynner vi å få en relativt god oversikt over situasjonen.
Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte.

Smittesituasjonen i Dovre
Pr i dag er 0 personer i karantene, og 0 i isolasjon i Dovre.


Vaksinasjonsstatus
Til nå er det satt totalt 592 vaksinedoser i Dovre. 378 innbyggere har fått minst 1 dose, og 214 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 74 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 12 hetteglass med vaksine fra Pfizer. Disse vil gis til personer i prioriteringsgruppe 4. Neste uke venter vi 14 hetteglass med vaksiner. Disse vil gå til personer i prioriteringsgruppe 4, samt høyrisikopasienter.

Innbyggere født før 1945 (med fastlege i- og utenfor Dovre) som ønsker vaksine og eventuelt ikke har blitt ringt med tilbud, bør ta kontakt med legekontoret på Dombås.