Nyheter

Vi har opplevd et lokalt smitteutbrudd i Lesja og Dovre kommuner. Sammen har vi klart å få kontroll over smitten så langt. Vi ønsker de som er blitt syke god bedring.

Takk til ungdommene våre som måtte ta støyten denne runden med mange i karantene og digital skole. Å bli tvunget til å være asosial, er tungt for en ungdom.  Vi er stolte av dere. Dere har lyttet til råd og anbefalinger og vært disiplinerte. Vi håper dere får en fin vår sammen med venner og ønsker dere alt godt.

Det er et stort apparat i sving under et smitteutbrudd. Alle fortjener en stor takk. Vi har lyst til trekke fram noen av de mest sentrale tjenestene.

Takk til våre to smittesporingsgrupper som har jobbet godt. Dette er en meget viktig ressurs for å kartlegge, begrense, og å få kontroll over smitteutbruddet. På Dombås hadde de mye å gjøre og mange, lange dager til å begynne med. Leder Marcus Ruset Øvstedal har styrt sitt personell og operasjon på en meget god måte. Kjersti Flittie har ledet smittesporingsarbeidet på Lesja med stø hånd.

Takk til våre to smittevernleger Nazaretian i Dovre og Stuedal på Lesja. De har gjort gode faglige vurderinger som har stor betydning for oss alle. Det er også en styrke at beslutninger fattes på tvers av kommunegrensene i en smittesituasjon som nå.

Takk til alt helsepersonell i Lesja og Dovre som har stått på under hele utbruddet. Det er gjennomført omtrent 900 tester, samtidig er vanlige og akutte tjenester ivaretatt. Takk til driftsavdelingene som har støttet og driftet det praktiske ved å teste så mange personer så hurtig som mulig. Alt har vært godt organisert. Takk til Knut Berget for ordonnanstjenester. Takk til personellet på sentralbordene på begge legekontorene som har håndtert mange telefonhenvendelser.

Takk til lærere og førskolelærere, rektorer, styrere og oppvekstsjefer som hurtig måtte stille om hverdagen og som har løst utfordringene på en god måte.

Takk til befolkningen i Lesja og Dovre som leser og forstår og følger de råd og anbefalinger som er gitt. Uten deres lojale innsats, er det ikke mulig å få kontroll over et slik utbrudd vi har hatt nå.

Takk til alle næringsdrivende i Lesja og Dovre som er raske til å omstille seg og gjennomføre råd og anbefalinger som er gitt. Deres innsats gjør at store deler av samfunnet kan fungere i en slik situasjon.

Følg nasjonale retningslinjer fra nå.

Mogop

Smitteutbruddet i Dovre og Lesja har flata ut og er under kontroll, og av den grunn avvikler vi den kommunale kriseledelsen i Lesja og Dovre i dag klokken 1500.

Det er ikke smittevernfaglig grunnlag for å holde skolene eller barnehagene stengt, slik at fra mandag 26.4.21 vil skolene og barnehagene være åpne som normalt på gult nivå. Foresatte som har barn i barnehage, skole og SFO får informasjon fra rektor og styrere som normalt.

NGVGS, avdeling Dombås, kan starte opp drift med elever på skolen fra og med mandag 26.4 på gult nivå. Elever her får beskjed via skolens ordinære kanaler.

Fredheim omsorgssenter har besøksforbud til og med 26.4 etter smittevernlegens vurdering. Etter dette vil det være åpnet som vanlig. Legekontoret på Dombås har normal drift. Ta kontakt her.

Lesja helsehus har åpent som normalt. Pårørende har fått informasjon om besøksrutiner. Det vil fortsatt føres besøksprotokoll. Besøkende må ta kontakt på forhånd. Det er normal drift på legekontoret. Ikke møt på helsehuset om du er sjuk eller har symptomer på sjukdom. Ta kontakt på telefon først. Se her.

Kommunehusene i Lesja og Dovre har åpent som normalt fra og med mandag 26.4.21.

For befolkning og næringsliv i Lesja og Dovre er det nasjonale retningslinjer som gjelder fra og med i dag 21.04. Vi minner om at det er smitte i kommunene rundt oss, og vi kan få en oppblussing igjen om vi blir slurvete og glemmer de vanlige reglene om å ha god hånd- og hostehygiene og holde 1 meter avstand til andre.

Idretts- og kulturarrangementer, organisert aktivitet både inne og ute, og private sammenkomster og arrangement kan fra og med i dag, onsdag 21.4, følge nasjonale retningslinjer og starte opp igjen.

Ved spørsmål som gjelder din helsesituasjon, testing eller karantene tar du kontakt med ditt legekontor.

I Dovre kommune er det i dag registrert en (1) ny smittet. Dette var forventet, vedkommende var i karantene og det er kontroll.

I Lesja er det registrert (1) ny smittet. Dette var forventet, vedkommende var i karantene og det er kontroll.

Det vil komme informasjon i formiddag om veien videre.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

I Dovre kommune er det i dag registrert en (1) nye smittede, dette var forventet, vedkommende var i karantene og det er kontroll. Alle prøvesvar så langt er mottatt.

I Lesja er det registrert null (0) nye smittede i dag. Alle prøvesvar er mottatt.

Det vil komme informasjon i morgen formiddag om veien videre.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

I Dovre kommune er det i dag registrert null (0) nye smittede og alle prøvesvar fra helgen er mottatt.

I Lesja er det registrert tre (3) nye smittede i dag, alle med kjent smittevei og personene var allerede i karantene. Alle svar er kommet unntatt ett.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

Vi fikk noen svar fra tester tatt i helgen:

I Lesja- 3 tester er positive. Dette er som forventet, personer allerede sitter i karantene. Smitteveien er kjent.

I Dovre – 46 svar er negative, det forventes at det kommer noen svar som er positive, men prøvegiverne befinner seg allerede i karantene i påventet prøvesvar.

Av 231 prøver er 182 prøver fortsatt uten svar fra laboratoriet. (vi oppdaterer dette innlegget fortløpende)

Vi avventer svar på 231 tester som var utført i helgen. Dette er hovedsakelig re-testing eller testing ut av karantene. Det er forventet svar i løpet av ettermiddagen. (vi oppdaterer dette innlegget fortløpende)

Smittesporingen har god kontroll over situasjonen i kommunene.

Vi oppfordrer å fortsette å følge opp smittevernreglene: minst mulig sosial kontakt, holde avstand til andre, ha god hånd/hoste hygiene, bruk munnbind.

I Dovre kommune er det i dag registrert null (0) nye smittede og alle prøvesvar fra i går er mottatt. Det er gjennomført testing av ca 180 personer. Dette er for det meste retesting / testing ut av karantene. Takk for innsatsen alle sammen.

I Lesja er det registrert null (0) nye smittede i dag og alle prøvesvar fra i går er mottatt. Lesja tester på vegne av begge kommunene i morgen 18.04.

Dette innlegget blir oppdatert om det skulle dukke opp nye opplysninger i løpet av dagen.

Ta vare på deg selv. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.