Flere virksomheter vil ha behov for ekstra bemanning de neste ukene, pga. stort sykefravær. Har du lyst til å bidra?
Ta kontakt med Krisestaben i Lesja og Dovre på op_lesja@dsb-cim.no