Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

Dette er spesielt viktig nå med tanke på at barnehager og skoler er stengt, og at møtevirksomhet generelt er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig.