Smittesituasjonen i Dovre
Pr i dag er 0 personer i karantene, og 0 i isolasjon i Dovre.

Lørdag 27.02 fikk vi beskjed fra kommunelege i Sel at nærkontakt av en person med påvist covid-19 hadde vært innom vinmonopolet, Coop Mega og skiheisen på Dombås, tirsdag 23.02. Smittesporingen i Dovre har vært i kontakt med bedriftene og informert om at ansatte med symptomer bør teste seg. Vi presiserer at personen ikke hadde fått påvist smitte selv, men var nærkontakt av smittet person.

Vaksinasjonsstatus
Til nå er det satt totalt 318 vaksinedoser i Dovre. 202 innbyggere har fått minst 1 dose, og 116 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 32 fått første dose, og 18 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 9 hetteglass med vaksine fra Pfizer, der alle stort sett alle dosene vil gå til revaksinering. Vi vil også få 10 hetteglass med vaksine fra AstraZeneca. Her har hvert hetteglass 10 doser.

Dovre kommune følger gjeldende føringer fra Folkehelseinstituttet om hvem som skal få hvilke vaksiner. I første omgang vil vi vaksinere helsepersonell med vaksinen fra AstraZeneca. Mer informasjon om hvem som vil bli tilbudt vaksinen fra AstraZeneca vil komme på et senere tidspunkt.

Smittesituasjonen i Dovre
Pr i dag er 1 person i isolasjon, og ingen i karantene i Dovre.

Vaksinasjonsstatus

Til nå er det satt totalt 262 vaksinedoser i Dovre. 199 innbyggere har fått første dose, mens 63 har fått sin andre dose og er fullvaksinert.
32 helsepersonell har fått første dose, og 10 av disse har fått dose nr. 2.

Alle pasienter som bor fast på Fredheim (avdelinger, hybler og omsorgsboliger), har nå fått dose nummer 2.

Denne uken vil vi få 9 hetteglass med vaksiner, der alle dosene vil gå til revaksinering. Førstkommende onsdag vil vi revaksinere hjemmeboende i gruppen 85år og eldre.

Smittesituasjonen i Dovre
1 person i isolasjon og 5 i karantene

Vaksinasjonsstatus
Vaksineringen går fremover i Dovre, og per nå har 175 personer fått første dose, og 43 har fått sin andre.
Av helsepersonell er 28 vaksinert med første dose, og 5 med dose nummer 2.
Denne uken vaksineres gruppen 75-84år, samt helsepersonell.

Smittesituasjonen i Dovre
Vi har en innbygger i isolasjon og 3 nærkontakter i karantene.
Kommunen følger smittesituasjonen i sine nabokommuner nøye og fraråder all unødvendig reise til- og fra områder/kommuner med høyt smittetrykk.

Dovre kommune har god testkapasitet. Om du mistenker at du kan være smittet og ønsker test kan du ringe Dovre legekontor på tlf. 61242200 man – tors 08.30-11.00 og 13.00-14.30, samt fredag 09.00-11.00 og 13.00-14.30.

Vaksinasjonsstatus
Totalt har 158 innbyggere i Dovre fått første dose, derav 18 helsepersonell. 34 Innbyggere har fått dose nr. 2, derav 3 helsepersonell. Denne uken vil vi motta 9 hetteglass med vaksiner, mens det er ventet 7 i neste uke.

I løpet av denne uken vil alle innbyggere i Dovre over 85 år ha fått første vaksinedose. Er du over 85 år, vil ha vaksine, og enda ikke har fått tilbudet? Ring Dovre legekontor på tlf. 61242200.

Onsdag 10. februar starter kommunen vaksineringen av  gruppen 75-84 år. Dovre kommune følger konsekvent anbefalinger fra Folkehelseinstituttet hva gjelder prioriteringsrekkefølge.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år
   og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 
  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vi har et bekreftet smittetilfelle i Dovre og 2 personer i karantene. Vaksinering av innbyggere går etter planen.


Smitteutbrudd i Sel kommune
Dovre kommune er oppmerksom på smitteutbruddet i Sel og følger situasjonen nøye.
Kommunen har ikke innført strengere lokale smitteverntiltak, men smittevernlege oppfordrer alle til å unngå unødvendige reiser til og fra smitteutsatte områder/kommuner.

Smittevernlege minner også på smittevernregler som skal følges:
-Hold god avstand til andre – Minst 1 meter
-Ha god håndhygiene – vask eller sprit hender ofte.
-Ha god hostehygiene – host/nys i albuekroken om du ikke har papir tilgjengelig
-Hold deg hjemme om du er syk og ring legekontoret ved minste mistanke om at du er smittet.

Smittesituasjonen i Dovre
Per 01. februar har vi en smittet innbygger i isolasjon, og 4 nærkontakter i karantene.

Vaksinasjonsstatus i Dovre
Totalt har 62 innbyggere i kommunen fått første dose. 10 av disse er helsepersonell. 17 personer har fått andre dose.
Av prioriterte grupper jobbes det fortsatt med å vaksinere innbyggere over 85 år.

Vaksinekoordinatorene i kommunen er nå i prosessen med å kontakte innbyggere over 65 år for å høre om de vil ha vaksine. Er du under 65 år, mener du er i risikogruppen og ikke har diskutert det med fastlegen din bør du ta kontakt.

Denne uken er det ventet at vi får 12 hetteglass med vaksinedoser, mens vi venter 9 neste uke.

Oppdatering smittetilfelle fra 28. januar.
Det er fortsatt registrert kun 1 smittet i Dovre. Alle nærkontakter av smittetilfellet i- og utenfor kommunen har testet negativt å sitter i karantene.

Situasjonen antas å være under kontroll, men det er fortsatt ukjent hvor smitten kommer fra. Kommunen følger opp situasjonen til den er endelig avklart.

Det ble bekreftet et smittetilfelle i Dovre i dag. Smittesporingsteam har vært i kontakt med personen, og har fått kartlagt nærkontakter. Nærkontaktene som bor i Dovre er satt i karantene, og vil testes her fredag 29. januar, mens de med adresse utenfor Dovre er sendt over til smittesporing i sine kommuner for testing.
I Dovre er 1 person satt i isolasjon og 4 i karantene.

Det er enda uvisst hvor personen er smittet. I påvente av testsvar vil smittesporingsteamet i Dovre settes i beredskap for å kunne starte hurtig sporing av eventuelle positive prøver.

Hva kan du gjøre?
Følg generelle råd som smittevern som:
-Vær bevisst på antall nærkontakter du har
-Ha god håndhygiene
-Hold minst en meter avstand

Vi har fortsatt 0 smittede og 0 i karantene i Dovre.

Koronavaksineringen i Dovre går som planlagt og per 25. januar er 48 personer vaksinert med første dose. Av disse er 5 helsepersonell.

Denne uken kommer det 3+3 hetteglass. Halvparten av disse vaksinene vil gå til å sette dose nr.2 hos beboere på Fredheim, mens resterende vil bli satt etter prioriteringslisten.
Neste uke er det ventet 7 hetteglass til Dovre. Da vil vaksineringen av dose nr.2 hos beboere på Fredheim fortsette, samtidig som vi følger prioriteringslisten med de resterende dosene.

Av alle som har fått tilbud om vaksine i Dovre har over 90% svart ja. Vi har enda ikke fått melding om at innbyggere i Dovre som har fått vaksinen har opplevd særlige bivirkninger.

Med tanke på hastighet i vaksineringen har ikke Dovre problemer med å sette vaksinene vi får tildelt, og vi vaksinerer fortløpende ettersom de kommer.

Er du over 75 år, vil ha vaksine, og ikke har blitt kontaktet av helsetjenestene i Dovre å spurt om du vil ha vaksine, eller har tatt kontakt selv, kan du ringe smittesporingsleder Marcus Ruset på tlf: 95498838 ukedager 09.00-16.00, slik at vi får registrert deg.

Til informasjon har vi ikke benyttet opptrekks kanyler med filter i Dovre, og vil heller ikke gjøre det.


Mutert virusutbrudd i Nordre Follo  

Kriseledelsen hos statsforvalteren i Innlandet anbefaler å unngå unødvendige reiser til Oslo og Viken som følge av den uavklarte smittesituasjonen. Folk som er på besøk i Innlandet fra Oslo og Viken bes også om å minimere kontakt med lokalbefolkning og andre.

Ellers oppfordres alle til å fortsette å følge nasjonale råd angående smittevern.

I Dovre er det per dags dato 0 personer registrert smittet eller i karantene.

Koronavaksineringen går som planlagt og så langt har 36 stykk fått den første av to doser. Av disse er 3 helsepersonell. Det er lege sammen med kommuneledelse som avgjør hvilket helsepersonell som vaksineres først, basert på retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Alle innbyggere i Dovre som er over 85år er nå kontaktet og tilbudt vaksine. Disse vil bli kontaktet på nytt når vaksinen er kommet.

Denne uken er det kommet 2 hetteglass med vaksiner, og i uke 4 er det ventet 3+3. Det vil si at i uke 4 vil halvparten av vaksinene gå til å sette dose nr. 2 hos beboere på Fredheim omsorgssenter.