Brannsjefen i Lesja og Dovre beskriv brannen som ein av dei største skogbrannane i Dovres historie.

Brannmannskap frå både Dovre, Lesja, Sel og Vågå var raskt på plass etter at meldingene om branner langs Dovrebana kom inn ca kl 17 måndag ettermiddag. Dei gjekk raskt i gang med sløkking på fleire plassar, og eit par mindre brannar lengre nord vart sløkt etter relativt kort tid.

På grunn av vanskeleg terreng og rasfare, måtte mannskapene etterkvart trekke seg ut av deler av det store brannfeltet langs Øverbygdsvegen. Da hadde dei fått oversikt over brannen og kontroll på bebyggelsen.

To brannhelikoptere ankom og sette i gang «vass-bombing» av området kl 20.30. Dette arbeidet pågår fortsatt og vil fortsette utover kvelden.

Innlandet droneberedskap er på plass, og vil overvåke brannområdet frå lufta. Brannmannskap vil ha vakthald i området i natt.

Det er ein større skogbrann i Dovre. Tilgjengeleg brannmannskap frå Nord-Gudbrandsdalen er i gang med slukking. Innbyggarar langs Øverbygdsvegen er varsla pr sms. Folk i området bes om å stenge lufteventilar. Ved ubehag, hald deg inne eller forlat området.

Krisestab er satt.

Mandag 07.03.22 ble det holdt et forberedende møte med felles kriseledelse i Lesja og Dovre. Det ble beslutta at kommunene samordner håndtering inn mot Ukraina-krisa, og gjør felles tiltak innenfor de ulike sektorene som kan bli berørt. Kommuneledelsen gir dette arbeidet høy prioritet. Pr. nå vil det handle om å styrke beredskapen, følge opp utviklinga i risikobildet og utnytte det tidsvinduet en har til å gjøre forberedende tiltak der det er hensiktsmessig.