Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 30 ble det satt 210 vaksinedoser. 144 personer fikk første dose og 66 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2395 Vaksinedoser i Dovre. 1456 har fått minst en dose, og 939 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 228 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 90 vaksinedoser.

I henhold til retningslinjer fra FHI vil vi prioritere å tilby første dose til flest mulig innbyggere før intervallet mellom dosene forkortes.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.


Vi har fått tilbakemeldinger om at noen innbyggere ikke har mottatt SMS. Dersom du er bosatt i Dovre kan du ringe nummeret over å melde din interesse selv om du ikke har mottatt SMS.
Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 29 ble det satt 144 vaksinedoser. 108 personer fikk første dose og 36 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2185 Vaksinedoser i Dovre. 1312 har fått minst en dose, og 873 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 318 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 228 vaksinedoser.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582. Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.

Vi har fått tilbakemeldinger om at noen innbyggere ikke har mottatt SMS. Dersom du er bosatt i Dovre kan du ringe nummeret over å melde din interesse selv om du ikke har mottatt SMS.
Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 28 ble det satt 72 vaksinedoser. 14 personer fikk første dose og 58 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2041 Vaksinedoser i Dovre. 1204 har fått minst en dose, og 837 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 132 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 138 vaksinedoser.

Denne uken vaksineres innbyggere i gruppe 9. Det vil si personer født 1967-1976.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 27 ble det satt 78 vaksinedoser. 67 personer fikk første dose og 11 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 1969 vaksinedoser i Dovre. 1210 har fått minst en dose, og 779 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 72 vaksinedoser denne uken.
Neste uker forventer vi leveranse på 132 vaksinedoser.

I denne og neste uke vil vi i hovedsak vaksinere personer i gruppe 9. Det vil si personer født 1967-1976.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 26 ble det satt 120 vaksinedoser. 111 personer fikk første dose og 9 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 1891 vaksinedoser i Dovre. 1132 har fått minst en dose, og 768 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 78 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 72 vaksinedoser.

I denne og neste uke vil vi i hovedsak vaksinere personer i gruppe 9. Det vil si personer født 1967-1976.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 25 ble det satt 126 vaksinedoser. 92 personer fikk første dose og 34 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 1771 Vaksinedoser i Dovre. 1012 har fått minst en dose, og 759 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 120 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 78 vaksinedoser.

Denne uken vaksineres det ned til de som er født i 1966. I løpet av denne eller neste uken vil vi bevege oss over i gruppe 9.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 personer i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 24 ble det satt 114 vaksinedoser. 67 personer fikk første dose og 47 fikk sin andre.
Totalt er det nå satt 1645 vaksinedoser i Dovre. 920 har fått minst en dose, mens 725 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 126 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 120 vaksinedoser.

Denne uken vil alle i risikogruppe 5, 6 og 7 ha fått tilbud om første dose, samt oppstart av gruppe 8 (Denne uken starter vi med 1961 årgangen). Dersom det fortsatt er noen som mener de er i risikogruppe og fortsatt ikke har fått tilbud, må disse ta kontakt med fastlegen sin.

I morgen vil vi sende ut SMS til innbyggere i Dovre mellom 45 og 54år, med informasjon om hvor og når de skal ringe for å sette seg på venteliste for covid-19 vaksine.  

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 1 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 23 ble det satt 114 vaksinedoser. 37 personer fikk første dose og 77 fikk sin andre.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 114 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 126 vaksinedoser.

Alle over 65år som har sagt de ønsker vaksine, og ikke har blitt kontaktet med tilbud om vaksine, bør ringe legekontoret å si fra.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.

Smittesituasjonen i Dovre
Det er for tiden ingen i smittekarantene eller isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 22 ble det satt 142 vaksinedoser. 61 personer fikk første dose og 81 fikk sin andre.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 114 vaksinedoser denne uken. Disse vil gå til vaksinering av de i gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander).
Neste uke er det ventet at vi får 114 vaksinedoser.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden ingen i smittekarantene eller isolasjon i Dovre.
Vi har merket oss at enkelte nettaviser fra tid til annen melder om smitte i Dovre uten at kommunen kommer ut med informasjon. Dette er mest sannsynlig fordi vedkommende bor/oppholder seg i andre kommuner, men har bostedsadresse i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 21 ble det satt 113 vaksinedoser. 10 personer fikk første dose og 103 fikk sin andre.

Denne uken vil vi få 144 doser. Denne uken vil vi fortsette vaksineringen av de i risikogruppe 4. De yngste som vil motta første dose i denne gruppen, denne uken vil være de som er født i 1955.
Neste uke er det ventet at vi får 114 vaksinedoser.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.