Vi har opplevd et lokalt smitteutbrudd i Lesja og Dovre kommuner. Sammen har vi klart å få kontroll over smitten så langt. Vi ønsker de som er blitt syke god bedring.

Takk til ungdommene våre som måtte ta støyten denne runden med mange i karantene og digital skole. Å bli tvunget til å være asosial, er tungt for en ungdom.  Vi er stolte av dere. Dere har lyttet til råd og anbefalinger og vært disiplinerte. Vi håper dere får en fin vår sammen med venner og ønsker dere alt godt.

Det er et stort apparat i sving under et smitteutbrudd. Alle fortjener en stor takk. Vi har lyst til trekke fram noen av de mest sentrale tjenestene.

Takk til våre to smittesporingsgrupper som har jobbet godt. Dette er en meget viktig ressurs for å kartlegge, begrense, og å få kontroll over smitteutbruddet. På Dombås hadde de mye å gjøre og mange, lange dager til å begynne med. Leder Marcus Ruset Øvstedal har styrt sitt personell og operasjon på en meget god måte. Kjersti Flittie har ledet smittesporingsarbeidet på Lesja med stø hånd.

Takk til våre to smittevernleger Nazaretian i Dovre og Stuedal på Lesja. De har gjort gode faglige vurderinger som har stor betydning for oss alle. Det er også en styrke at beslutninger fattes på tvers av kommunegrensene i en smittesituasjon som nå.

Takk til alt helsepersonell i Lesja og Dovre som har stått på under hele utbruddet. Det er gjennomført omtrent 900 tester, samtidig er vanlige og akutte tjenester ivaretatt. Takk til driftsavdelingene som har støttet og driftet det praktiske ved å teste så mange personer så hurtig som mulig. Alt har vært godt organisert. Takk til Knut Berget for ordonnanstjenester. Takk til personellet på sentralbordene på begge legekontorene som har håndtert mange telefonhenvendelser.

Takk til lærere og førskolelærere, rektorer, styrere og oppvekstsjefer som hurtig måtte stille om hverdagen og som har løst utfordringene på en god måte.

Takk til befolkningen i Lesja og Dovre som leser og forstår og følger de råd og anbefalinger som er gitt. Uten deres lojale innsats, er det ikke mulig å få kontroll over et slik utbrudd vi har hatt nå.

Takk til alle næringsdrivende i Lesja og Dovre som er raske til å omstille seg og gjennomføre råd og anbefalinger som er gitt. Deres innsats gjør at store deler av samfunnet kan fungere i en slik situasjon.

Følg nasjonale retningslinjer fra nå.

Mogop