Fylkesmannen i Innlandet har informasjon på sine sider angående sykdom og fravær på gardsbruk på grunn av korona.

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/sykdom-og-fravar-pa-gardsbruk-pa-grunn-av-korona/