Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen hastevedtak om stenging av følgende barnehager og skoler i perioden 14.04.21 til og med 23.04.21

  • Dovre skole med SFO
  • Dombås barnehage
  • Dovre barnehage
  • NGVGS, avdeling Dombås

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen vedtak om videreføring av stenging av Dovre ungdomsskole og Dombås skole med SFO fra 20.04.21 til og med 23.04.21

Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19). Situasjonen vurderes fortløpende.

Det stor risiko for ukontrollert spredning i kommunen og nærliggende kommuner dersom det ikke innføres strenge restriksjoner i Dovre kommune.  Testing, smittesporing og målrettede tiltak mot kjente smittesituasjoner vurderes til å ikke være tilstrekkelig til å holde epidemien under kontroll i Dovre kommune.

Dovre ungdomsskole og Dombås skole ble stengt 12.04.21. På de øvrige skolene og i barnehagene ble det da vurdert dithen at mindre inngripende tiltak enn stengning var tilstrekkelig. Innføring av rødt nivå på skolene vurderes til å ikke være tilstrekkelig for å stanse den pågående smittespredningen – spesielt med tanke på tiden som innbyggere var smitteførende før utbruddet ble oppdaget.