I uke 19 fikk 31 personer første dose og 41 personer fikk andre dose. I uke 20 fikk 6 personer første dose og 66 personer andre dose.

I uke 21 vaksinerer vi personer som kommer inn under FHI risikogruppe fire og som er født i 1952 og 1953. Det startes også opp med vaksinering av personer født i 1954. Kommunen har fått bekreftet leveranse av totalt 114 doser i uke 21.