Det er per 09.04.21 bekreftet totalt 9 tilfeller av covid-19 i Dovre. Det er ingen bekrefta smitta i Lesja. I overkant av 200 personer er satt i smitte- og ventekarantene. Smittesituasjoner har vært, og er fremdeles, uoversiktlig, men smitteteamet arbeider nå med å kartlegge smitteutbruddet.

Vi oppfordrer nå alle om å teste seg ved tegn på symptomer. Personer som har besøkt serveringsstedene Napoli og Jafs på Dombås f.o.m. 1.4. bes være spesielt oppmerksomme, og ta kontakt med legekontor for testing ved symptom.

På grunn av smittesituasjonen tilbys testing i helgen 10.-11.4. for innbyggere i Lesja og Dovre:

Lørdag 10.4. Helsehuset på Dombås, legekontoret fra 10-13. Telefon 612 42 200

Søndag 11.4. Helsehuset på Lesja, legekontoret fra 10-13. Telefon 90 82 75 20

NB ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale.

Det ble satt felles kommunal kriseledelse for Dovre og Lesja 9.4.

Foresatte vil få informasjon om undervisning og barnehagedrift fra skoler og barnehager.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.

Det er per nå ikke lokale restriksjoner, nasjonale råd og retningslinjer er gjeldende. Disse finner du oppdatert på fhi.no.

Alle publikumssteder henstilles til å gå gjennom sine smittevernsrutiner, og redusere kontaktpunkter mest mulig.