Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ang virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og skole.

Hovedregelen er fremdeles at barnehager og skoler er stengt for å forhindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt og begrenses så mye som mulig.

Det presiseres

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det oppfordres til deling av barnepass mellom foreldre.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Lesja og Dovre kommuner legger disse presiseringene til grunn for sine vurderinger.

Presiseringen kan leses i sin helhet ved å bruke linken under.

https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i_kritiske_samfunnsfunksjoner_19.03.2020.pdf