I samråd med kommuneoverlegen stenges styrkerommet i Lesja idrettsbygg og spinning på Lesja og Lesjaskog avlyses i uke 15 (fra mandag 12.04. til mandag 19.04).
Årsaken til at styrkerommet stenges, er at det er registrert at enkelte ikke overholder smittevernreglene. Også på grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å innføre disse strenge tiltakene.
Ny vurdering gjøres 19.04.21

Barneverntjenesten Lesja og Dovre følger nasjonale og lokale krav og retningslinjer for å redusere smittespredning.

Dette gjelder foreløpig fram til og med 19.04.2021:

• Alle ansatte har hjemmekontor og er tilgjengelige på telefon og e-post mandag – fredag fra kl.08.00-15.30.

• Samtaler, møter og hjemmebesøk blir utsatt. Fysiske møter gjennomføres i akutte situasjoner. Der det er mulig gjennomfører vi oppfølging og møter på teams / telefon.

• Alle barn og familier som har oppfølging av barneverntjenesten vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

Vi er fortsatt inne i en tid med store utfordringer. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksene. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.

Skolene på Dombås er stengt og fysiske møter er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig.

Barneverntjenesten ber derfor alle som bor i Lesja og Dovre om å være ekstra oppmerksomme på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra!

Er du bekymret for barn, unge og familier i Lesja og Dovre kan du ta kontakt med:

Hildegunn Dalum 489 59 486
Bente Løken Vadet 474 62 544
Marte Eithun 476 17 988
Stina Løkken-Storhaug 489 59 490
Tone Merete Kirkestuen 990 98 781
Maria Hole 482 89 143
Lise Kristine Killi 970 02 374
Marita Lindbom Skotte 911 01 838

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap.
Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

Hva betyr det å være i isolasjon?
Hvis du har korona får du beskjed om å være i isolasjon. Det betyr at du ikke skal være i nærheten av
andre mennesker, heller ikke de du bor med. Du bør være på et rom for deg selv, spise på rommet
og helst ikke dele bad, toalett eller kjøkken med andre. Du kan ikke gå ut. Isolasjonen varer til legen sier at du ikke lenger kan smitte andre.

Hva betyr det å være i karantene?
Hvis du får vite at du har vært utsatt for smitte må du være i karantene. Det samme gjelder hvis du
reiser til Norge fra de fleste andre land. Karantene betyr at du skal holde god avstand til alle, også de
du bor med. Du skal ikke gå på skole, jobb, eller delta på andre aktiviteter. Du kan heller ikke ta kollektivtransport. Du kan gå tur ute alene, men du bør holde 2 meters avstand til andre. Du bør få andre til å handle for deg eller bestille mat levert hjem på døren. Hvis du er helt nødt til å gjøre nødvendige innkjøp av mat eller medisiner, kan du gjøre det, men da må du holde avstand og bruke munnbind. Du bør teste deg både når karantenen begynner og før den slutter, og straks hvis du får symptomer på korona. Dersom du utvikler symptomer på korona når du er i karantene er det sannsynlig at du er smittet. Du må da være i isolasjon til du har fått svar på testen. Karantene varer vanligvis i 10 døgn etter at du kom til Norge eller sist du var utsatt for smitte. Hvis du får negativt svar på test tatt tidligst 7 døgn etter innreise eller etter du ble utsatt for smitte, og du ikke har symptomer, er karantenetiden over.

Hva betyr det å være i ventekarantene?
Hvis du bor sammen med en som er nærkontakt må du være i ventekarantene frem til nærkontakten
har fått sitt første testsvar. Hvis nærkontaktens første testsvar er negativt, er du ikke lenger i
ventekarantene. Hvis nærkontaktens testsvar er positivt, må du være i vanlig karantene som varer
lenger (se over). Dersom nærkontakten du bor med er under 2 år, eller man av andre grunner ikke får testet han eller
henne, kan du avslutte ventekarantenen ved å teste deg tidligst 3 døgn etter nærkontaktens siste
kontakt med den som er smittet. Du kan alltid avslutte ventekarantenen når nærkontakten du bor
med har avsluttet sin karantene. Dersom nærkontakten utvikler symptomer mens han eller hun er i karantene, er det sannsynlig at personen er smittet. Da må du som bor med nærkontakten være i karantene frem til nærkontakten
får et negativt prøvesvar. Hvis du er i ventekarantene, skal du følge de samme rådene som om du er i karantene. Det vil si at du må holde deg hjemme, og holde god avstand til andre voksne og større barn som du bor med.

Dersom du er vaksinert (gjelder både for en og to vaksinedoser) er du fritatt for ventekarantene, dersom det er gått tre uker siden første dose. Er du i smittekarantene er du ikke fritatt selv om du er fullvaksinert.


Kriseledelsen har fått informasjon om at forekommer brudd på karantenebestemmelsene og vil med dette informere om at all tilkommet kunnskap om eventuelle brudd på karantenebestemmelser blir oversendt politiet for videre oppfølging.

Pr dato følger Lesja og Dovre kommuner de nasjonale retningslinjene som gjelder og vi ber alle være lojale til de beskjeder som blir gitt, slik at vi sammen og raskest mulig kommer gjennom den situasjonen vi står i nå.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen hastevedtak om stengning av Dovre ungdomsskole og Dombås skole i perioden fra 12.04.21 til og med 19.04.21. Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19). Situasjonen vurderes fortløpende.

Dovre skole: Fortsatt normal drift og åpningstid ved skole og sfo.

Dombås skole: Skole og sfo stenges f.o.m. 12.04 t.o.m. 19.04. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt. Informasjon til foresatte vil skje på Visma skole.

Dovre ungdomsskole: Skolen stenges f.o.m. 12.04 t.o.m. 19.04. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt. Informasjon til foresatte vil skje på Visma skole.

Dovre barnehage: Fortsatt normal drift og åpningstid. Ved evt endring vil foresatte få beskjed fra barnehagen.

Dombås barnehage: Fortsatt normal drift og åpningstid. Ved evt endring vil foresatte få beskjed fra barnehagen.

Det er per 10.04.21 bekreftet totalt 11 tilfeller av covid-19 i Dovre. Det er ingen bekrefta smitta i Lesja. 260-280 personer er i smitte- og ventekarantene. Det er i dag utført 103 tester.

Det vil være testing på Helsehuset på Lesja, legekontoret fra 10-13 i morgen søndag 11.04. Telefon 90 82 75 20

NB ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale.

Smittevernlegene har i dag bestemt at fritidsaktiviteter for barn og unge, på tvers av kommunegrensen, blir innstilt, i første omgang til og med 19.04. Fritidsaktiviteter for barn og unge i Dovre er også innstilt. I Lesja kan slike aktiviteter gå som normalt.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser. Det blir presisert at det er like restriksjoner for ventekarantene og vanlig karantene. Forskjellen er at en ventekarantene opphører ved negativ test, mens vanlig karantene gjelder ut normal karantenetid (10 dager) selv om test er negativ.

Alle publikumssteder henstilles til å gå gjennom sine smittevernsrutiner, og redusere kontaktpunkter mest mulig. Eksempel på slike kontaktpunkter kan være krydderbøsser, skåler med sukker osv på serveringssteder, penner osv på offentlige kontorer mm.

Smittevernlegane i Lesja og Dovre har i dag, 10.04.21, fastsett at fritidsaktivitetar for barn og unge, på tvers av kommunegrensa, vert innstilt. Dette gjeld i fyrste omgang tom 19.april.

Fritidsaktivitetar for barn og unge kan gå som normalt i Lesja, men det er inntil vidare innstilt i Dovre.

Det vert presisert at barn tilhøyrande i Lesja, på til dømes felles fotballag (Lesja/Dombås), kan samlast til trening i Lesja.

Smittevernlegane ønskjer å kome med følgande presisering gjeldande besøkande på Rosa Napoli sidan 01.04.:

Om du var besøkande på Rosa Napoli i tida frå og med 01.04, kan du ha vore i kontakt med person som har fått påvist covid-19.

Du er ikkje pålagt karantene, og du treng heller ikkje teste deg med mindre du utvikler symptom. Om du har eller utviklar symptom, ta kontakt med legekontor for eventuell testing.

Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19).

Ventekarantene – Ventekarantene følger same regler og råd som karantene.
Hvis du bor sammen med en som er nærkontakt må du være i ventekarantene frem til nærkontakten har fått sitt første testsvar. Hvis nærkontaktens første testsvar er negativt, er du ikke lenger i ventekarantene.
Hvis nærkontaktens testsvar er positivt, må du fortsette i karantene (10 døgn etter du var utsatt for smitte).

FHI har eit informasjonsark om råd og regler for isolasjon, karantene og ventekarantene i forbindelse med koronaviruset på ulike språk, det kan finnast her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/