FELLES KJØREREGLER ANGÅENDE KORONAUTBRUDDET FOR LESJA OG DOVRE FOR OG HINDRE SMITTESPREDNING

-Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

-Hold hendene unna munn/ansikt.

-Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

-Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

-Overhold karanteneregler.

-Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).

-Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.

-Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.

-Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.

-Unngå utenlandsreiser. Alle som har vært utenlands skal i karantene i 14 dager!!

-Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede for eksempel Sel kommune.

-Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

-Kommunehusene holdes stengt for besøkende.

-Sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper holdes strengt for besøkende. Besøk tillates kun i spesielle tilfeller etter avtale med personell.

-Barnehager, SFO, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner holdes stengt.

-Seminarer, møter og kurs bør unngås. Bruk Skype om mulig.

-Idretts- og kulturarrangementer, både innendørs og utendørs, skal avlyses/er forbudt.

-For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. Serveringssteder kan bli stengt på kort varsel.

-Reiseliv må vurdere sin aktivitet opp mot anbefalte punkter(hoteller, DNT hytter osv).

-Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres ikke.

-Bibliotek, svømmebasseng og idrettshaller holdes stengt.

-Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende stenges.

Kommuner kan ringe til fylkeslegen tlf. nr. 40 43 65 90

Fylkesmannen i Innlandet beredskapstelefon tlf. nr. 62 55 11 00.

Legevakt: 116117

Koronatelefon Lesja-Dovre: 95 21 50 70 (mellom 09.00 – 15.00 på hverdager, 12.00 – 16.00 i helg)

For Dovre kommune gjelder pr dato følgende:

 • Kommuneoverlege og smittevernlege Gurgen Nazaretian har ansvar for iverksetting av forebyggende tiltak og oppfølging av smittede.
 • Ved generelle spørsmål om coronavirus henvises det til www.fhi.no. Ved spørsmål vedr. egen helse og tiltak, ta kontakt på telefon 61 24 22 00 mellom kl. 08.30 og 15.00
 • Ledere i private virksomheter kan – og ledere i kommunen skal – ta kontakt med smittevernlegen dersom de ønsker å vurdere restriksjoner på arbeidsplassen.
 • Personer i karantene har plikt til å overholde karantenen/isolasjon i avtalt tidsrom for å unngå smittespredning.

Smittevernlegen anmoder alle innbyggere om å

 • Unngå å reise til land / områder med større sykdomsutbrudd og stor smittefare.
 • Unngå kontakt med andre de vet kan være utsatt for smitte.
 • Ha god hoste- og håndhygiene (se plakat på www.fhi.no)

Smittevernlegen har besluttet å innføre følgende tiltak og restriksjoner fra dags dato og inntil ny beskjed blir gitt:

 • Stenge frivilligsentralen for besøk/aktivitetstilbud. Planlagte aktivitetstilbud på mandager, onsdager og torsdager blir dermed ikke gjennomført. (Dette gjelder foreløpig ut uke 12).
 • Svømmebasseng er åpnet inntil videre, men alle som har symptomer på luftveisinfeksjoner eller hatt kontakt med smittede skal ikke delta.
 • Foreldremøter anbefales utsatt.
 • Alle større arrangementer vil bli vurdert mht ev. avlysning.
 • Treningsrommet vil bli vurdert forløpende.
 • Organiserte inneaktiviteter (f.eks. fotball- og håndballtrening) med mange mennesker frarådes.
 • Serveringssteder kan opprettholde ordinær kafedrift og matservering, men unngå større arrangement med mye folk.

Gurgen Nazaretian er smittevernlege i Dovre og tar avgjørelser mht forebyggende tiltak i kommunen og oppfølging av innbyggere som kan være utsatt for smitte. 

Dersom du ikke finner svar på spørsmål på www.fhi.no, kan du ta kontakt på telefon 61 24 22 00 mellom kl. 8.30-15.00.

Ta uansett kontakt dersom du har influensalignende symptomer og har vært i utlandet i Coronautsatte områder, har vært i nær kontakt med en som har testet positivt for Corona eller har en sykdom eller bruker medisiner som påvirker immunforsvaret ditt.  

God håndhygiene forebygger smitte.