Lesja og Dovre kommuner har felles kommunal kriseledelse som etableres ved behov. Når kriseledelsen er etablert rettes alle henvendelser til denne direkte. Dersom andre kontaktpunkt etableres vil dette bli kommunisert ut til befolkningen.

Kommunens kriseledelse vil ikke være tilgjengelig i det daglige!

 

Kriseledelse Lesja og Dovre kommuner:

Telefon: 61 24 11 00
E-post: beredskap@dovre.kommune.no
Facebookgruppe: Krisehendelse Lesja og Dovre kommuner (medlemmer)
Nettportal: www.krisestab.no

 

Politiet kan kontaktes slik:

Politiet:02800 / 112
Politiet Twitter:        https://twitter.com/opsgudbrandsdal
Politiet Facebook:    https://www.facebook.com/Gudbrandsdal