Kontakt

Lesja og Dovre kommuner har felles kommunal kriseledelse.

Har du spørsmål om koronaviruset, mistanke om at du er smittet eller ønsker time for å ta en test?

Dovre kommune:
Koronatelefon Dovre 952 15 070 (mandag – fredag 09.00 – 15.00).
Pårørendetelefon Fredheim omsorgssenter 61 24 20 20.

Lesja kommune:
Koronatelefon Lesja 61 24 42 00.
Pårørendetelefon Lesja sjukeheim 917 64 926 (dagtid) / 482 04 642 (kveld).

Politiet kan kontaktes slik:

Politiet: 02800 / 112
Politiet Twitter:        https://twitter.com/opsgudbrandsdal
Politiet Facebook:    https://www.facebook.com/Gudbrandsdal