Kontakt

Lesja og Dovre kommuner har felles kommunal kriseledelse

Kriseledelse Lesja og Dovre kommuner:

Sentralbord Krisestab: 612 41 100   (Spørsmål knyttet til korona-situasjonen, av ikke-medisinsk karakter)

Koronasenteret Lesja og Dovre: 952 15 070   (Spørsmål av medisinsk karakter)

E-post kriseledelsen: op_lesja@dsb-cim.no
Facebookgruppe: Krisehendelse Lesja og Dovre kommuner (medlemmer)
Nettportal: www.krisestab.no

Politiet kan kontaktes slik:

Politiet: 02800 / 112
Politiet Twitter:        https://twitter.com/opsgudbrandsdal
Politiet Facebook:    https://www.facebook.com/Gudbrandsdal

Korona telefon for barn og unge: 480 77 880

Telefonen har åpningstid fra kl. 10.00 – 20.00 på hverdagene og kl. 12.00-17.00 i helgene, og vil være i drift så lenge situasjonen tilsier det.

Gratis nødtelefon for barn og unge 116 111

Alarmtelefon som barn og unge kan ringe til dersom de har det vanskelig hjemme. Telefonen er døgnåpen i forbindelse med koronakrisa.