Kontakt

Lesja og Dovre kommuner har felles kommunal kriseledelse.

Når kriseledelsen er etablert kan denne nås på følgende kontaktpunkt:

Kriseledelse Lesja og Dovre kommuner:

Sentralbord Krisestab: 612 41 100

E-post kriseledelsen: op_lesja@dsb-cim.no
Facebookgruppe: Krisehendelse Lesja og Dovre kommuner (medlemmer)
Nettportal: www.krisestab.no

Politiet kan kontaktes slik:

Politiet: 02800 / 112
Politiet Twitter:        https://twitter.com/opsgudbrandsdal
Politiet Facebook:    https://www.facebook.com/Gudbrandsdal