• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

• Hold hendene unna munn/ansikt.

• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!

• Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme

• Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri

• Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no (oppdatert)

• Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer

• Alle MÅ overholde karantenereglene!

• Ikke reis på hytta – hold deg hjemme

• Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge

• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper

• Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)

• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig

• Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands

• Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)

• Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)

• Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme (ny)

• Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)

• Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)

• Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)

• Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte! (ny)

• Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud

• Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans

• Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt. (oppdatert)

• Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov. (oppdatert) Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.

Butikker må (ny):

• Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen

• Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang

• Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)

• Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken

• Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer

• Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away

Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder! Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!