Kommunene i Nord-Gudbrandsdal (Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel) åpner en telefon for barn og unge opp til 18 år som opplever bekymring rundt det nye Korona-viruset, Covid-19. Telefonen er kun åpen for personer under 18 år.

Telefonen er ment for de som opplever bekymring, angst, sorg, stress eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. Du kan være anonym, og ansatte har taushetsplikt. De som skal betjene denne telefonen er ansatte i Nord-Gudbrandsdal PP-tjeneste. Telefonnummeret er 480 77 880.

Telefonen har åpningstid fra kl. 12.00 – 20.00 på hverdagene og kl. 12.00-17.00 i helgene, og vil være i drift så lenge situasjonen tilsier det.