Vi har fortsatt 0 smittede og 0 i karantene i Dovre.

Koronavaksineringen i Dovre går som planlagt og per 25. januar er 48 personer vaksinert med første dose. Av disse er 5 helsepersonell.

Denne uken kommer det 3+3 hetteglass. Halvparten av disse vaksinene vil gå til å sette dose nr.2 hos beboere på Fredheim, mens resterende vil bli satt etter prioriteringslisten.
Neste uke er det ventet 7 hetteglass til Dovre. Da vil vaksineringen av dose nr.2 hos beboere på Fredheim fortsette, samtidig som vi følger prioriteringslisten med de resterende dosene.

Av alle som har fått tilbud om vaksine i Dovre har over 90% svart ja. Vi har enda ikke fått melding om at innbyggere i Dovre som har fått vaksinen har opplevd særlige bivirkninger.

Med tanke på hastighet i vaksineringen har ikke Dovre problemer med å sette vaksinene vi får tildelt, og vi vaksinerer fortløpende ettersom de kommer.

Er du over 75 år, vil ha vaksine, og ikke har blitt kontaktet av helsetjenestene i Dovre å spurt om du vil ha vaksine, eller har tatt kontakt selv, kan du ringe smittesporingsleder Marcus Ruset på tlf: 95498838 ukedager 09.00-16.00, slik at vi får registrert deg.

Til informasjon har vi ikke benyttet opptrekks kanyler med filter i Dovre, og vil heller ikke gjøre det.


Mutert virusutbrudd i Nordre Follo  

Kriseledelsen hos statsforvalteren i Innlandet anbefaler å unngå unødvendige reiser til Oslo og Viken som følge av den uavklarte smittesituasjonen. Folk som er på besøk i Innlandet fra Oslo og Viken bes også om å minimere kontakt med lokalbefolkning og andre.

Ellers oppfordres alle til å fortsette å følge nasjonale råd angående smittevern.