Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden ingen i smittekarantene eller isolasjon i Dovre.
Vi har merket oss at enkelte nettaviser fra tid til annen melder om smitte i Dovre uten at kommunen kommer ut med informasjon. Dette er mest sannsynlig fordi vedkommende bor/oppholder seg i andre kommuner, men har bostedsadresse i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 21 ble det satt 113 vaksinedoser. 10 personer fikk første dose og 103 fikk sin andre.

Denne uken vil vi få 144 doser. Denne uken vil vi fortsette vaksineringen av de i risikogruppe 4. De yngste som vil motta første dose i denne gruppen, denne uken vil være de som er født i 1955.
Neste uke er det ventet at vi får 114 vaksinedoser.

Som en del av regjeringens beslutning om geografisk omfordeling vil Dovre motta 35% færre vaksinedoser pr uke i en periode fremover. Det er antatt at vi vil «få tilbake» disse dosene senere i sommer/høst. Dette vil nok medføre noen forsinkelser i vaksineringen.