Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19).

Ventekarantene – Ventekarantene følger same regler og råd som karantene.
Hvis du bor sammen med en som er nærkontakt må du være i ventekarantene frem til nærkontakten har fått sitt første testsvar. Hvis nærkontaktens første testsvar er negativt, er du ikke lenger i ventekarantene.
Hvis nærkontaktens testsvar er positivt, må du fortsette i karantene (10 døgn etter du var utsatt for smitte).

FHI har eit informasjonsark om råd og regler for isolasjon, karantene og ventekarantene i forbindelse med koronaviruset på ulike språk, det kan finnast her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/