image

Under Siste nytt publiseres informasjon etterhvert som den er frigitt av krisestaben. Formålet med dette er å:

  1. Komme med relevante oppdateringer som er viktige for befolkningen og tilreisende.
  2. Gi muligheter for tilbakemeldingen om relevante forhold som krisestaben bør kjenne til.

Når en hendelse er over vil alle innlegg bli fjernet og siden klargjort for ny hendelse. Alle kommentarer / tilbakemeldinger lagres i egen logg og inngår som viktig del av krisestaben sin loggføring.