I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294
Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget.
Forskriften omfatter:

*   Karantene etter nær kontakt med en som er bekreftet smittet
*   Isolering av personer som er bekreftet syk
*   Hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
*   Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Forbudet mot opphold på fritidseiendommer i annen kommunen enn hjemstedskommunen har pr. nå ikke trådt i kraft, men Statsminister Erna Solberg har oppfordret hyttefolk til ikke å oppholde seg på hytte i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Dette på grunn av  at opphold på hyttene setter kommunenes kapasitet til å ivareta egne innbyggere på prøve.
Lesja og Dovre kommuner anmoder på det sterkeste om at alle hytteeiere å følger oppfordringen fra Statsministeren om å holde seg hjemme der de bor eller reise hjem fra hytta snaret mulig om de fremdeles oppholder seg der.