Her finn du info frå Helsedirektoratet (på norsk og engelsk) gjeldande utanlandsreiser. Dette er aktuelt for ein del i vårt distrikt, som har arbeidskraft frå utlandet; det kan til dømes vere innanfor reiselivet, avløysarar m.fl.

https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice

https://helsenorge.no/koronavirus/reise