For å være i forkant av en eventuell mangel på smittevernutstyr, ønsker vi å kartlegge hva som finnes i Lesja og Dovre. Har din bedrift smittevernutstyr? Gi beskjed om type og mengde til op_lesja@dsb-cim.no, så kan helsepersonell vurdere om det kan brukes.