I forbindelse med etablering av felles kriseledelse for kommunene våre, forsøker vi å holde krise- og beredskapsrelatert informasjon samlet på ett sted.

Følg nyhetsoppdateringen i menyen ute til høyre.

www.fhi.no

www.helsedirektoratet.no

www.helsenorge.no