FELLES KJØREREGLER ANGÅENDE KORONAUTBRUDDET FOR LESJA OG DOVRE FOR OG HINDRE SMITTESPREDNING

-Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

-Hold hendene unna munn/ansikt.

-Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

-Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

-Overhold karanteneregler.

-Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).

-Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.

-Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.

-Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.

-Unngå utenlandsreiser. Alle som har vært utenlands skal i karantene i 14 dager!!

-Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede for eksempel Sel kommune.

-Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

-Kommunehusene holdes stengt for besøkende.

-Sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper holdes strengt for besøkende. Besøk tillates kun i spesielle tilfeller etter avtale med personell.

-Barnehager, SFO, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner holdes stengt.

-Seminarer, møter og kurs bør unngås. Bruk Skype om mulig.

-Idretts- og kulturarrangementer, både innendørs og utendørs, skal avlyses/er forbudt.

-For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. Serveringssteder kan bli stengt på kort varsel.

-Reiseliv må vurdere sin aktivitet opp mot anbefalte punkter(hoteller, DNT hytter osv).

-Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres ikke.

-Bibliotek, svømmebasseng og idrettshaller holdes stengt.

-Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende stenges.

Kommuner kan ringe til fylkeslegen tlf. nr. 40 43 65 90

Fylkesmannen i Innlandet beredskapstelefon tlf. nr. 62 55 11 00.

Legevakt: 116117

Koronatelefon Lesja-Dovre: 95 21 50 70 (mellom 09.00 – 15.00 på hverdager, 12.00 – 16.00 i helg)