For Dovre kommune gjelder pr dato følgende:

 • Kommuneoverlege og smittevernlege Gurgen Nazaretian har ansvar for iverksetting av forebyggende tiltak og oppfølging av smittede.
 • Ved generelle spørsmål om coronavirus henvises det til www.fhi.no. Ved spørsmål vedr. egen helse og tiltak, ta kontakt på telefon 61 24 22 00 mellom kl. 08.30 og 15.00
 • Ledere i private virksomheter kan – og ledere i kommunen skal – ta kontakt med smittevernlegen dersom de ønsker å vurdere restriksjoner på arbeidsplassen.
 • Personer i karantene har plikt til å overholde karantenen/isolasjon i avtalt tidsrom for å unngå smittespredning.

Smittevernlegen anmoder alle innbyggere om å

 • Unngå å reise til land / områder med større sykdomsutbrudd og stor smittefare.
 • Unngå kontakt med andre de vet kan være utsatt for smitte.
 • Ha god hoste- og håndhygiene (se plakat på www.fhi.no)

Smittevernlegen har besluttet å innføre følgende tiltak og restriksjoner fra dags dato og inntil ny beskjed blir gitt:

 • Stenge frivilligsentralen for besøk/aktivitetstilbud. Planlagte aktivitetstilbud på mandager, onsdager og torsdager blir dermed ikke gjennomført. (Dette gjelder foreløpig ut uke 12).
 • Svømmebasseng er åpnet inntil videre, men alle som har symptomer på luftveisinfeksjoner eller hatt kontakt med smittede skal ikke delta.
 • Foreldremøter anbefales utsatt.
 • Alle større arrangementer vil bli vurdert mht ev. avlysning.
 • Treningsrommet vil bli vurdert forløpende.
 • Organiserte inneaktiviteter (f.eks. fotball- og håndballtrening) med mange mennesker frarådes.
 • Serveringssteder kan opprettholde ordinær kafedrift og matservering, men unngå større arrangement med mye folk.