Regelverk, pålegg, restriksjoner korona

Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Dette er vedtatt i forskrift i Statsråd 13.03.20 og presisert 15.03.20.

Det meldes også at alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme.

Kilde: Helsenorge.no

Helsedirektoratet har fattet vedtak etter smittevernloven – om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Etter smittevernlovens paragraf 4-1, bokstav b:

Kommunelege Gurgen Nazaretian presiserer i dag 15.03.20 ut fra tidligere utsendt informasjon, at det holdes fast ved at matservering kan foregå via take-away. Sittearealer stenges. Ingen skal sitte i serveringslokalet å spise. Dette er for å unngå ansamling av mennesker og mulig spredning av smitte.

Når det gjelder bensinstasjoner, skal det sluses inn maksimalt tre (3) personer i lokalt samtidig. Serveringsstedene må sørge for at det ikke er kø i lokalene. Da er vitsen med tiltaket borte.

Det er smittevernlovens paragraf 4-1 bokstav b som sier at det kan vedtas at virksomheter som samler flere mennesker, deriblant spisesteder med sitteplasser skal stenges når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er likt for alle, og vil ramme hardt, men vi må innse at vi er i en veldig spesiell situasjon.

Dersom du har «take-away»-løsning kan du benytte deg av denne, inntil ny beskjed blir gitt.

I forbindelse med koronasituasjonen og stor fare for smittespredning har kommunelegene i Lesja og Dovre bestemt følgende:

Serveringssteder:

Serveringssteder stenger fra i morgen 15.03.2020 på ubestemt tid. Det forventes at de berørte forstår alvorligheten av situasjonen og begrunnelsen for tiltakene.

Serveringssteder med muligheter for take away har lov til å tilby dette, sittearealer skal ikke benyttes. Ved henting SKAL alle kunder sprite hender eller ta på engangshansker.

Bensinstasjoner:

Bensinstasjoner har kun lov til å servere take away, sittearealer skal ikke benyttes.

Alle kunder som kommer inn på bensinstasjoner SKAL sprite hender eller ta på engangshansker før de går inn på bensinstasjonen.

Butikker:

Alle kunder må sprite hender eller ta på engangshansker før de går inn i butikken.

For både bensinstasjoner og butikker: Ved luftveissymptomer anbefales kundene å ikke gå inn i butikken. Det må settes opp plakater om dette ved inngangen. Butikker oppfordres til tilbud om hjemkjøring av mat.

Overnattingsbedriftene:

Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet til følgende.

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt under følgende forutsetning:
1. Mat serveres på rommet.
2. Utsjekk må skje senest klokken 12.00 påfølgende dag.
3. Utleid areal skal vaskes ned etter bruk. Dette inkluderer vegger, gulv, tak og interiør.
4. Hvert rom må ha mulighet for håndhygiene i form av håndvask og sprit.
5. Samme rom skal ikke benyttes påfølgende 3 netter.

Kommunelegane i Lesja og Dovre har registrert at det i Sør- og Midtdalen er innført forskrift med nye tiltak som vil gjere karantenebrot ulovleg. Vi forheld oss til retningsliner og forskrift frå Helsedirektoratet; og forventer at folk følger dei reglane direktoratet har vedtatt:

 • Karanteneplikt
  • Personar som kjem til Norge frå andre land enn Sverige eller Finland, skal opphalde seg i karantene i 14 dagar etter ankomst til Norge.
  • Bestemmelsen gjeld og for personar som kjem til Norge frå Sverige eller Finland, og som har opphalde seg i andre land i løpet av dei siste 14 dagane.
  • Ein person i karantene skal opphalde seg i eige heim eller anna eigna opphaldsstad. Personen kan berre opphalde seg utanfor heimen eller opphaldsstaden om nærkontakt med andre personar vert unngått.
 • Isolering
  • Personar i karantene som utviklar forkjølelsessymptom som hoste, feber eller tungpustheit, skal ophalde seg i isolering frå symptom inntrer til 7 dagar etter at ein er symptomfri. Med isolering meines at personen oppheld seg i eige heim eller anna eigna opphaldssted.
  • Personar som har symptom ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på stad anvist av kommunelegen. Personar med symptom kan ikkje benytte offentleg transport til anvist stad for isolering.

FELLES KJØREREGLER ANGÅENDE KORONAUTBRUDDET FOR LESJA OG DOVRE FOR OG HINDRE SMITTESPREDNING

-Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

-Hold hendene unna munn/ansikt.

-Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

-Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

-Overhold karanteneregler.

-Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).

-Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.

-Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.

-Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.

-Unngå utenlandsreiser. Alle som har vært utenlands skal i karantene i 14 dager!!

-Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede for eksempel Sel kommune.

-Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

-Kommunehusene holdes stengt for besøkende.

-Sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper holdes strengt for besøkende. Besøk tillates kun i spesielle tilfeller etter avtale med personell.

-Barnehager, SFO, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner holdes stengt.

-Seminarer, møter og kurs bør unngås. Bruk Skype om mulig.

-Idretts- og kulturarrangementer, både innendørs og utendørs, skal avlyses/er forbudt.

-For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. Serveringssteder kan bli stengt på kort varsel.

-Reiseliv må vurdere sin aktivitet opp mot anbefalte punkter(hoteller, DNT hytter osv).

-Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres ikke.

-Bibliotek, svømmebasseng og idrettshaller holdes stengt.

-Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende stenges.

Kommuner kan ringe til fylkeslegen tlf. nr. 40 43 65 90

Fylkesmannen i Innlandet beredskapstelefon tlf. nr. 62 55 11 00.

Legevakt: 116117

Koronatelefon Lesja-Dovre: 95 21 50 70 (mellom 09.00 – 15.00 på hverdager, 12.00 – 16.00 i helg)