Regelverk, pålegg, restriksjoner korona

I Lesja og Dovre opplever vi akkurat nå et lokalt utbrudd av koronavirus (Covid-19). Derfor vil smittevernlegene og kriseledelsen i Lesja og Dovre kommuner komme med sterke oppfordringer til alle innbyggere. Disse vil avvike fra de nye nasjonale retningslinjene fra regjeringen som skal gjelde fra den 16.04.21.
Det gjelder følgende to hovedpunkter:
– Idretts- og kulturarrangementer frarådes ut neste uke. All organisert aktivitet både inne og ute bør utsettes til ut neste uke. Dette rådet gjelder både barn, unge og voksne i Lesja og Dovre.
– Private sammenkomster og arrangement frarådes ut neste uke. Dette rådet gjelder alle i Lesja og Dovre.

Vi ønsker å minimere sosial kontakt en kort periode for å få bukt med smitten. Du hjelper til med å være mest mulig hjemme, ha minst mulig kontakt med andre. Hold avstand til andre, ha god hånd- og hostehygiene. Ha lav terskel for å teste deg. Kontakt legekontoret i din kommune om du er i tvil om noe som gjelder din helse.

Vi har inntrykk av at de fleste innbyggere er samvittighetsfulle og flinke til å følge anbefalinger gitt. Næringslivet vårt har også tilpasset seg situasjonen meget bra. Ungdommene våre har det tøft, men de har vært veldig flinke og lojale.

Til alle sammen: Hold ut litt til! Dette klarer vi sammen.

Nasjonale tiltak gjeldende fra 16.04 finner du her:
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Med bakgrunn i smittesituasjonen i Dovre kommune, oppfordrer kommunelegene i Lesja og Dovre næringslivet (publikumssteder) til å innskjerpe sine smitteverntiltak. Alle virksomheter som har publikum (gjester, kunder osv) bør anbefale bruk av munnbind, innføre adgangskontroll, registrere alle personer som er innom og opprettholde 2 meters avstand (dvs antallsbegrensing i lokalene). Dette for å begrense smitteutbredelsen i størst mulig grad, og unngå ytterligere nedstenging.

Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19).

Ventekarantene – Ventekarantene følger same regler og råd som karantene.
Hvis du bor sammen med en som er nærkontakt må du være i ventekarantene frem til nærkontakten har fått sitt første testsvar. Hvis nærkontaktens første testsvar er negativt, er du ikke lenger i ventekarantene.
Hvis nærkontaktens testsvar er positivt, må du fortsette i karantene (10 døgn etter du var utsatt for smitte).

FHI har eit informasjonsark om råd og regler for isolasjon, karantene og ventekarantene i forbindelse med koronaviruset på ulike språk, det kan finnast her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/