Informasjon fra kommunal helsetjeneste

I Dovre kommune er det i dag registrert en (1) nye smittede, dette var forventet, vedkommende var i karantene og det er kontroll. Alle prøvesvar så langt er mottatt.

I Lesja er det registrert null (0) nye smittede i dag. Alle prøvesvar er mottatt.

Det vil komme informasjon i morgen formiddag om veien videre.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

I Dovre kommune er det i dag registrert null (0) nye smittede og alle prøvesvar fra helgen er mottatt.

I Lesja er det registrert tre (3) nye smittede i dag, alle med kjent smittevei og personene var allerede i karantene. Alle svar er kommet unntatt ett.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

I Dovre kommune er det i dag registrert null (0) nye smittede og alle prøvesvar fra i går er mottatt. Det er gjennomført testing av ca 180 personer. Dette er for det meste retesting / testing ut av karantene. Takk for innsatsen alle sammen.

I Lesja er det registrert null (0) nye smittede i dag og alle prøvesvar fra i går er mottatt. Lesja tester på vegne av begge kommunene i morgen 18.04.

Dette innlegget blir oppdatert om det skulle dukke opp nye opplysninger i løpet av dagen.

Ta vare på deg selv. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

Ved noen virksomheter i Dovre har det oppholdt seg koronasmittede personer i enkelte tidsrom. Smittesporingsteamet ber personer som har vært innom disse virksomhetene i de angitte tidsrommene om å være oppmerksomme på symptomer og følge rådene nedenfor.

Personer som har brukt dieselpumpen på Jora industriområde tirsdag 13.04 etter klokken 14.00 bes være obs på symptomer og teste seg ved ved mistanke om smitte.

Besøkende ved felleskjøpet Dombås mandag 12.04 mellom klokken 14.00 til 15.30 bes være obs på symptomer og teste seg ved mistanke om smitte.

Besøkende på Jetta kafeteria 09.04 i tidsrommet 1600-1730 bes være obs på symptomer og teste seg ved mistanke om smitte.

Besøkende på Coop mega Dombås Torsdag 8.4, fredag 9.4 og lørdag 10,4 bes være obs på symptomer og teste seg ved mistanke om smitte.

Besøkende ved Coop Marked Dovre tirsdag 06.04 og onsdag 07.04 bes være obs på symptomer og teste seg ved mistanke om smitte.

Det understrekes at disse opplysningene legges ut som en del av Dovre kommunes smittesporingsarbeid.

I Dovre kommune er det i dag registrert tre (3) nye smittede. Alle har kjent smittevei og satt allerede i karantene. Det er nå totalt 26 smittede personer som oppholder seg i Dovre kommune. Det er omtrent 180-190 i smittekarantene.

I Lesja er det registrert en (1) ny smittet i dag. Dette var forventet og vedkommende var allerede i karantene. Det er totalt fire (4) smittede som oppholder i Lesja kommune. Det er omtrent 35 personer i smittekarantene i Lesja kommune.

Dette innlegget blir oppdatert om det skulle dukke opp nye opplysninger i løpet av dagen.

Ta vare på deg selv. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

PÅ GRUNN AV SMITTESITUASJONEN I LESJA OG DOVRE, TILBYS TESTING I HELGEN 17.–18.04. FOR INNBYGGERE I LESJA OG DOVRE:

Lørdag 17. april: Dovre legesenterDombås, tel. 61 24 22 00. Telefontid klokken: 10.00–13.00 og testtid

 klokken 11.00–13.00 . 

Søndag 18.04: Lesja legekontor, Helsehuset, tel. 61 24 42 00. Testing og telefontid klokken 10.00–13.00.

ALLE SOM SKAL TESTES, MÅ GJØRE FORHÅNDSAVTALE MED LEGEKONTORENE.

Det er på formiddagen i dag stadfesta 4 nye smitta i Dovre kommune, og i tillegg 1 positiv hurtigtest. Sistnevnte må stadfestas med PCR-test. Smittesporing er i full gang. Om lag 150-200 personar sitt i smittekarantene, i tillegg til ein del i ventekarantene.

Ingen nye positive testar i Lesja.

Vi ber innstendig alle om å gje både legekontor og smittesporingsteam ro til å jobbe med den viktige jobben dei gjer med testing og smittesporing. Alle som skal ha beskjed om feks karantene får beskjed direkte. Følg med på krisestab.no, her kjem alt av informasjon om smittesituasjon og eventuelle tiltak så snart det er bekrefta og offentleg.

Det er per 09.04.21 bekreftet totalt 9 tilfeller av covid-19 i Dovre. Det er ingen bekrefta smitta i Lesja. I overkant av 200 personer er satt i smitte- og ventekarantene. Smittesituasjoner har vært, og er fremdeles, uoversiktlig, men smitteteamet arbeider nå med å kartlegge smitteutbruddet.

Vi oppfordrer nå alle om å teste seg ved tegn på symptomer. Personer som har besøkt serveringsstedene Napoli og Jafs på Dombås f.o.m. 1.4. bes være spesielt oppmerksomme, og ta kontakt med legekontor for testing ved symptom.

På grunn av smittesituasjonen tilbys testing i helgen 10.-11.4. for innbyggere i Lesja og Dovre:

Lørdag 10.4. Helsehuset på Dombås, legekontoret fra 10-13. Telefon 612 42 200

Søndag 11.4. Helsehuset på Lesja, legekontoret fra 10-13. Telefon 90 82 75 20

NB ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale.

Det ble satt felles kommunal kriseledelse for Dovre og Lesja 9.4.

Foresatte vil få informasjon om undervisning og barnehagedrift fra skoler og barnehager.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.

Det er per nå ikke lokale restriksjoner, nasjonale råd og retningslinjer er gjeldende. Disse finner du oppdatert på fhi.no.

Alle publikumssteder henstilles til å gå gjennom sine smittevernsrutiner, og redusere kontaktpunkter mest mulig.