Nyheter

Søknad om barnehageplass skal sendes til styrer ved hver barnehage.
Søknad om Skolefritidsordning (SFO) skal sendes til styrer ved hver skole.

Lesja barnehage: ingrid.undselli@lesja.kommune.no
Lesjaskog barnehage: elin.broste@lesja.kommune.no

Lesja skole, Rektor: Jan-Olav Thorsplass 970 31 311
Lesjaskog skole, Rektor: Nina Anseth Furuheim 475 07 650

Dovre tar i mot skriftlig søknad på barnehageplass og SFO:
Oppvekstsjef, Anne Lene Engum, anne-lene.engum@dovre.kommune.no

Personell i kritisk samfunnsfunksjon kan leses i sin helhet på: https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i_kritiske_samfunnsfunksjoner_16.03.2020.pdf)

For å være i forkant av en eventuell mangel på smittevernutstyr, ønsker vi å kartlegge hva som finnes i Lesja og Dovre. Har din bedrift smittevernutstyr? Gi beskjed om type og mengde til op_lesja@dsb-cim.no, så kan helsepersonell vurdere om det kan brukes.

Helsedirektoratet oppfordrer alle kunder til å følge de generelle hygienerådene og holde minst en meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020, ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette, for eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker når de handler næringsmidler.

Vi oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294
Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget.
Forskriften omfatter:

*   Karantene etter nær kontakt med en som er bekreftet smittet
*   Isolering av personer som er bekreftet syk
*   Hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
*   Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Forbudet mot opphold på fritidseiendommer i annen kommunen enn hjemstedskommunen har pr. nå ikke trådt i kraft, men Statsminister Erna Solberg har oppfordret hyttefolk til ikke å oppholde seg på hytte i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Dette på grunn av  at opphold på hyttene setter kommunenes kapasitet til å ivareta egne innbyggere på prøve.
Lesja og Dovre kommuner anmoder på det sterkeste om at alle hytteeiere å følger oppfordringen fra Statsministeren om å holde seg hjemme der de bor eller reise hjem fra hytta snaret mulig om de fremdeles oppholder seg der.


Pga. fare for smittespredning, må nå kommunene redusere tjenestetilbudet til det helt nødvendige. Dette etter nye krav fra nasjonale helsemyndigheter. Konsultasjoner, behandlinger og hjemmebesøk innenfor ulike tjenesteområder er begrenset til det absolutt helt nødvendige.
Alle tjenestene er tilgjengelige på telefon, og innbyggere med behov for tjenester bes kontakte tjenestene direkte på telefon innenfor ordinær kontortid.
Pasienter/publikum skal ikke møte på noen tjenestetidene uten avtale!

Kommunehuset i Lesja er stengt for andre enn ansatte og de som har avtale på legekontoret og helsestasjonen. Helsehuset/sjukeheimen er stengt for andre enn ansatte og pasienter som bor der.

Kontaktinformasjon:
Se også kommunens nettsider under de respektive tjenestene https://www.lesja.kommune.no/tenester/helse-og-velferd/

Legekontoret:
Legekontoret tar nå kun nødvendig helsehjelp. Folk må ringe legekontoret – ikke møte opp uten at de har avtale. Lesja legekontor tel. 61244200

Ring koronatelefon ved spørsmål om korona tel. 952 15 070.

Helsestasjon:
Helsesykepleier/skolehelsetjeneste 951 83 877 /970 18 386
Jordmor: 958 82 150

Psykiatrisk sykepleier: 918 86 459

Kreftsykepleier: (fredager) 917 73 189

Fysioterapi:
Kommunefysioterapeuter skal håndtere helt nødvendig fysioterapi hvis behov på sjukeheimen og i omsorgsboliger. Meiningen praksis vil ha beredskap for all annen helt nødvendig kurativ fysioterapi for andre innbyggere.
Kommunal fysioterapi: 977 49 174 eller 468 13 934
Ergoterapeut: 941 36 587, hver onsdag og fredag partallsuker
Meiningen praksis AS på Lora: 90046396