Nyheter

Følgende informasjon er fra Innlandet politidistrikt:

God digital hygiene er viktig under korona-pandemien

STOPP – TENK – TRYKK

Hjemmekontor er nå satt inn som et viktig smitteverntiltak. Digitale løsninger for fjernarbeid og kommunikasjon og nye arbeidsmetoder kan skape nye sårbarheter i informasjonssikkerheten. Usikkerhet i befolkningen, behov for informasjon og økonomisk uro gir muligheter for digitale trusselaktører til å utnytte korona-pandemien ved å svindle personer eller virksomheter.

*  Beskytt passord, pin-koder, betalingsinformasjon og personlige opplysninger
*  Lås mobiltelefon og pc-skjerm når du tar pause fra arbeidet
*  Stopp – og tenk «hva er dette», «hvorfor får jeg dette» før du ev. trykker på vedlegg, lenker, nettsider

Sikkerhet på hjemmekontoret
Fokus på digital sikkerhet hjemme kan være lavere enn på skole og jobb. Det er mindre kontroll på nettverk og enheter som brukes, og mindre kontakt mellom kollegaer. Tjenester er tregere eller fungerer ikke som forventet, og kundeservice kan oppleve stort trykk. Angrepsmetoden kalles phishing – sosial manipulasjon – ved å utnytte menneskers ønske om å hjelpe til eller tilby informasjon på e-post, vedlegg eller falske nettsider.

God digital hygiene og nett-vett er viktig!

Falske fakturaer
Ved ekstraordinære hendelser iverksettes beredskapsplaner og innkjøp av utstyr og tjenester kan fravike normal drift. Falske fakturaer kan ha ekte logo, adresse, og fakturanummer – men feil kontonummer. Sjekk alltid detaljene før betaling!

Feilinformasjon
Falske nyheter og feilaktig informasjon om koronaviruset spres raskt på nett. Bevisstgjøring, kritisk tenkning og kildesjekk er viktig for å håndtere strømmen av informasjon og nyhetssaker.

Kildekritikk av nyheter: https://www.faktisk.no/<https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jGPBu-0003O5-5b&i=57e1b682&c=8hdJBb_4iUYzTcPkxM94H3aX2Hwex76O9GN_wDf14jGerJlQJizXk2sAuAYhJEyhbL6ZR_9Uvnw0VKfthT52uY6IaQUQsfIdzvLVfL4kMatGZzHMe0uJCY-rtBOF4MlZctQPZ6oXBz3T0TO8pVBgxr4qK_jFh-L6eD1w7gQiT1vxqt-AkmnDPloC2Ser8CGeZw5fz9DlKCu6JIZ5LFmQC5_Za5lF9Pg80GGdBHF4G6M>
Informasjon om viruset og helseråd: https://helsenorge.no/koronavirus<https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jGPBu-0003O5-5b&i=57e1b682&c=VsEa-RTIOyJTP3o4gjjanYseV2gw5FB5cEpsq-k8y2G39-WOK2E7-Bia8xwddX9sUr-Ow7hqAksyMHfrp43XDqasTcfunpQ5h2v6kiDOHAkCeowNZ1N-saLH5X_oec11-sonhScQhC9CGvVtlReqrXat2vktZy0iyZvfJ78kzXtD4WnUqz-KlFhVSeHn9xVJdKXOSPLG54JYMO-0Slnq1CRjGarsQORkbnoRnDeGePMT-_V5qz9AjT-KunfTMpQkqemmDJV2hmgySAVpdF4RyK-vn6HHdHF8tXWZwDH6bPXYpOmcfO0EEvLWOjceITqr7wIKDatq-7vlvwxELHXTJA>

Vær ekstra kritisk og oppmerksom ved:
o   Tilbud om unik og viktig informasjon om koronaviruset, Covid-19
o   Vedlegg, filer og dokumenter – les nøye innholdet i e-poster
o   Betaling av fakturaer, sjekk om detaljene er korrekte
o   Personer som ønsker informasjon eller tilgang til virksomheten

God digital hygiene er viktig for å sikre seg selv og virksomhetens verdier!

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. OG følg oss på sosiale medier.

[/fmop/lesja/loaddata.php?page=content&menu_id=35&mailbox_id=315f5f5f7b6473622d6d61696c2e6f7670726f642e6e6f7d494e424f58&sub_page=details&sub_page_id=1033&addtolog=1&attid=2image004.png@01D5FECF.1EA0AEB0]

Lene Espelund
Næringslivskontakt
Felles enhet for forebygging (FF)
Innlandet politidistrikt
Politihuset i Lillehammer

(+47) 958 99 584
lene.espelund@politiet.no<mailto:lene.espelund@politiet.no>

[politi]
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jGPBu-0003O5-5b&i=57e1b682&c=_SuPanpHuA5eja35N7sLHZJEl7H3qrcg7nUjv4U1f1P3ezyYkSGICRxyO8OttghKuFIoif61tmUzNi_oVzMnfVcw4_JXVYw875gibcj9qy55y3RdVUIKGdYwFxJTYD0gqKth2DjMCPY7ydY8iGxs4xJd7VNxXnAEy1ji4mhFuVZIAMHedsgM6mJskEijL8aPYb-ulPzD3uP-rP0US0Opbw

Unngå at ungdom samles i ballbingen ved barneskolen på Dombås

Det er viktig å unngå ansamlinger av folk alle steder. Det er satt i verk mange tiltak som nettopp handler om det. Kriseledelsen har fått melding om at det jevnlig samles 12-14 unge/ungdom i ballbingen ved Dombås barneskole. Det er meget uheldig og ikke ønskelig i denne situasjonen.

Vi oppfordrer foreldre til å få slutt på denne aktiviteten for å hindre smittespredning.

Nå har vi gått fra 1 til 4 smittede i våre to kommuner, og det betyr at vi kanskje må belage oss på flere syke framover. Det planlegger vi for og forbereder oss på i alle ledd av våre organisasjoner.

Det er 3 smittede i Dovre og 1 smittet i Lesja. I går kveld jobbet smittesporingsteamet for å kartlegge og stoppe smitteveiene til de nye tilfellende i både Lesja og Dovre. Dette har medført at omtrent 20 nye personer er satt i karantene siste døgn, og at nye skal testes på koronasenteret i dag.

Legen sier at de ser tydelig effekt av tiltakene iverksatt, for smittesporingen representerer situasjonen for et par uker siden, rundt tidspunktet fra starten av alle tiltakene. Det betyr utrolig mye nå. Det er enklere å få oversikt, kontroll og gjøre riktige vurderinger hva gjelder karantene når det ikke har vært så mye kontakt.

Vi oppfordrer nå alle til å være ekstra nøye med å følge alle råd og restriksjoner.

Helsedirektoratet har i dag sendt brev til Mattilsynet, med vurdering rundt isolasjonsbestemmelser for bønder som har husdyr.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sin vurdering er følgende: Bønder som er underlagt isolasjons eller karantene reglene kan stelle sine dyr i fjøset såfremt de overholder de øvrige bestemmelsen de er underlagt i denne situasjonen, altså for eksempel sosial distansering ved at man ikke jobber sammen med røkter el annet personell, holder 2 meters avstand til den som henter melk, vask av kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk el levering av varer til gården etc slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan spre videre smitten til øvrige som må innom gårdsdriften.

I den spesielle situasjonen vi er inne i no, med stengte skular og barnehagar, og avgrensa sosial omgang; er det ekstra viktig at foreldre og føresette følg ekstra godt med på kva ungane gjer på nett. Mange av elevane på skulane bruker internett kvar dag for å følge undervisning, og mange tyr til ulike appar og sosiale media for å halde kontakt seg imellom.

Ein veit at ikkje alle slike plattformar og personar som er inne på slike plattformar har berre seriøse og positive intensjonar. Det er derfor viktig å følge med på kva ungane foretek seg på nett. Samstundes er det viktig å hugse på at ein del barn og unge no truleg har mange spørsmål og bekymringar knytt til koronaviruset, og derfor er ekstra på «søken» etter informasjon og nokon å prate med. Vi har her satt opp nokre sikre kontaktpunkt vi kan anbefale foreldre/føresatte til å informere sine ungar om:

I Nord-Gudbrandsdalen er det etablert ein eigen koronatelefon for barn og unge, bemanna av PPT, skulehelsetenesta og psykolog. Dette tilbodet gjeld alle under 18 år, og telefonen er ope kvar dag. Koronatelefon barn og unge: 480 77 880, ope kvardagar 12.00-20.00, helg 12.00-17.00.

I Lesja kan barne- og ungdomskontakt Janne Sætrenes kontaktast på telefon 911 02 221 i arbeidstida, og helsesjukepleiarane Kjersti Åvangen Flittie og Ann Kristin Vorkinn er og tilgjengelege på telefon (hhv 970 18 386 og 951 83 877).

Helsesjukepleiar Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold ved helsestasjonen og skulehelsetenesta i Dovre er å treffe på telefon (hhv 917 91 621 og 917 56 762). For elevar på Dovre ungdomsskule er sosiallærar Elisabeth Riise tilgjengeleg kvar dag på telefon 470 55 723.

Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktast døgnet rundt på telefon 908 54 475.

Røde Kors har ei gratis, anonym hjelpelinje, Kors på Halsen, der barn og unge under 18 år kan ringe inn eller bruke chat, uansett om det er korona, eksamen eller heilt andre ting som uroar eller plagar dei. Telefonnummer: 800 33 321, chat: www.korspaahalsen.rodekors.no.

Ein annan aktuell chat, for ungdom mellom 13 og 24 år, er www.ungprat.no.

PPT i Nord-Gudbrandsdalen vurderer å etablere ein chat-konto for barn og unge (Snapchat eller liknande); om og når dette vert oppretta, kjem krisestaben Lesja og Dovre attende med informasjon om dette.

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4.1 om stenging av og begrensninger i virksomheter som samler flere mennesker.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegene i Lesja, Kristine Stuedal, og Dovre, Gurgen Nazaretian, med dette etter smittevernloven §4-1 femte ledd, jf. første ledd bokstav a og b, følgende hastevedtak:

Tilbud om overnatting:
I forbindelse med koronasituasjonen og stor fare for smittespredning har kommunelegen i Lesja og Dovre bestemt følgende:

Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet til følgende.

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt under følgende forutsetning:
1. Mat serveres på rommet.
2. Utsjekk må skje senest klokken 12.00 påfølgende dag.
3. Utleid areal skal vaskes ned etter bruk. Dette inkluderer vegger, gulv, tak og interiør.
4. Hvert rom må ha mulighet for håndhygiene i form av håndvask og sprit.
5. Samme rom skal ikke benyttes påfølgende 3 netter.

Allerede etablert tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja og Dovre kan videreføres.

Vedtakene gjelder fra 23. mars 2020 til 1. april 2020 med mulighet for forlengelse, eller endringer.

Det forventes at de berørte virksomheter og privatpersoner forstår alvorligheten av situasjonen og begrunnelsen for tiltakene.

Rettslig grunnlag
Smittevernloven §4-1 femte ledd gir kommunelegen hjemmel til å fatte hastevedtak når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter §4-1.

Begrunnelse for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommer er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge, men i en av nabokommunene til Dovre er utbredelsen stor. Det er ikke lenger mulig å identifisere smittekjeden til alle som blir syke. I den nåværende situasjon er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte.

Tiltakene som er satt i verk anses som nødvendig for å beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene.

Kommunelegen ønsker med vedtaket å begrense opphold i kommunen av personer som ikke er folkeregistrert i Lesja. Unntaket er allerede etablerte arbeidsforhold og kritiske samfunnsfunksjoner.

Smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvending av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Tiltakene vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Klage:
Klage fremmes Lesja/Dovre kommune. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.

Varsel om vedtak er formidlet pr telefon den 21. mars 2020 til berørte parter, samt på www.krisestab.no.

Ansvaret for å ivareta krav gitt i Forskrift om kommunal beredskapsplikt for både Lesja og Dovre kommuner er tillagt Dovre kommune. Dette begrunner saksbehandling i Dovre kommune.

Kristine Stuedal og Gurgen Nazaretian

Kommunelegene i Lesja og Dovre

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

  • Har behov for innleggelse. 
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

  • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
  • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Les fullstendige presiseringer på folkehelseinstituttet sine sider:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/