Kriseledelsen har fått informasjon om at forekommer brudd på karantenebestemmelsene og vil med dette informere om at all tilkommet kunnskap om eventuelle brudd på karantenebestemmelser blir oversendt politiet for videre oppfølging.

Pr dato følger Lesja og Dovre kommuner de nasjonale retningslinjene som gjelder og vi ber alle være lojale til de beskjeder som blir gitt, slik at vi sammen og raskest mulig kommer gjennom den situasjonen vi står i nå.