Forventet feilrettetid er av NKOMM satt til klokken 21.00 idag