Forventet feilrettetid er av NKOM satt til klokken 21.00 i dag

Det er brudd på en av føringsveiene i landsnettet som medfører noe bortfall av telefoni, bredbånd, eller fasttelefoni i Dovre og Lesja kommuner.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke om de har mobildekning mtp eventuelt behov for å ringe øyeblikkelig hjelp.
– De som har slektninger med trygghetsalarm bør også sjekke at disse er operative.
– Likeledes bør alle gardbrukere med melkerobot og tilsvarende sjekke at systemene fungerer som forutsatt.

Vi vet så langt ikke noe om når feilen kan ventes å bli utbedret, men vil oppdatere med informasjon etter hvert.