Vi har pr tirsdag 29. september mottatt svar på alle prøvene tatt i Lesja og Dovre lørdag og søndag. Totalt er det nå registrert 4 smittede i Dovre – de øvrige prøvene er negative.

Kommuneoverlegene opplyser at det er god oversikt over situasjonen. I dag gjennomføres det testing av totalt 16 personer.

Det er sikkert flere av dere som føler usikkerhet og som lurer på hva dere kan gjøre og ikke gjøre.

Covid-19 smitter gjennom kontakt mellom mennesker og gjennom dråper. Det betyr i all enkelhet at dersom vi har gode rutiner for håndhygiene, er nøye med å hoste i armhulen, holder oss hjemme dersom vi ikke er i form og holder avstand, så vil sannsynligheten for å pådra seg smitte og smitte andre reduseres.

Hva betyr dette i praksis?

 • Håndhygiene betyr å benytte fremsatt desinfeksjonsmiddel når vi går inn på butikken og når vi forlater butikken. Det betyr å bruke desinfiserende middel før vi overtar en treningssykkel som noen andre har benyttet før oss, eller være bevisst hva vi tar på og ikke tar på når vi er på kafe, trening, butikk, med videre. Håndhygiene betyr vask med såpe og vann når vi kommer hjem igjen etter en tur ute blant andre og oftere enn vi normalt er vant til. Ha gjerne en liten flaske desinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig i bilen, eller jakkelommen.
 • Hostehygiene betyr å ta hensyn til andre og hoste i albuen og slik unngå at smitte spres i lokalene vi oppholder oss i, eller på ting som andre kan ta på.
 • Opplever vi forkjølelsessymptom, hoster, føler oss utilpass oppsøker vi ikke andre. Da holder vi oss hjemme.

Å holde avstand vil oppleves vanskelig over tid. Vi er sosiale og det er normalt å søke kontakt med andre for en prat, en aktivitet, en kaffekopp, eller lignende.

Likevel er det mange ting vi kan gjøre for å forebygge. Vi kan fint holde et par meter avstand til hverandre på sidelinjen av fotballbanen selv om det er surt og kaldt, vi kan velge et annet sete selv om vi treffer kjentfolk på bussen,  vi trenger kanskje ikke oppsøke butikken rett etter arbeid fredag ettermiddag, men heller planlegge innkjøp for en uke av gangen.

I all enkelhet handler det om å være våken på hva vi gjør og være kreative med å gjøre ting på en annen måte enn vi er vant til – alt for å redusere smitte.

Til sist vil vi minne om at pålagt karantene skal respekteres  – den er pålagt for en grunn og er en del av vår felles dugnad for å redusere smitte.

Karantene pålegges dersom du har hatt nærkontakt med smittet person mer enn 15 minutter.

Covid-19 er et maratonløp som vi må fullføre sammen.

Kommunelegene i Lesja og Dovre har mottatt svar på samtlige prøver unntatt 2 fra den omfattende testingen i går lørdag. Samtlige mottatte prøvesvar er negative.

Dette er gode nyheter, men det er viktig å poengtere at faren ikke er over ennå. I dag søndag er det testet 39 personer og det henstilles på det sterkeste til fortsatt følge de generelle smittevernrådene som er:

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Holde avstand

Øvrige råd finner dere på www.fhi.no.

Informasjon om utbrudd av Covid-19 Dovre kommune

Kommunelegen i Dovre bekrefter at 3 av de ansatte ved Dombås Hotell er smittet av Covid-19. Hotellet er vasket ned, og de ansatte som kan være eksponert for smitte er satt i karantene. Hotellet er fortsatt åpent, men de bruker ansatte som ikke er utsatt for smitte og deler av hotellet som ikke var eksponert.

Smittesporingsteamet er på plass og jobber med kontaktsporing for å spore opp og stoppe eventuell videre smitte. Omfattende testing foregår ved Dombås helsehus 26.09.

Vedrørende stengning av Dovre barnehage

Dovre barnehage har fått beskjed om å stenge fram til 5. oktober. De ansatte og barna er satt i karantene. Dette gjøres ut fra føre var prinsippet inntil en har kontroll på situasjonen. Et barn i barnehagen testes.

Kommunelege Gurgen Nazaretian henstiller foreldre som eventuelt er bekymret for egne barn, eller har barn med nylig oppståtte luftveissymptomer, til å ta kontakt med koronatelefon på 952 15 070. Se hjemmesiden til Dovre kommune for oppdaterte åpningstider.  

Skolen fortsetter som før inntil ny informasjon kommer.

Stenging av Fredheim omsorgssenter

På grunn av den uavklarte situasjonen har kommunelegen besluttet å stenge Fredheim omsorgssenter for besøkende ut fra føre var prinsippet.

Kun besøk til syke pasienter kan etter avtale komme inn når gjeldende smittevernregler er fulgt. Dette for å ivareta pasienter som er i risikogruppen.

Døgnbemannet pårørende telefon 61 24 20 20.

Situasjonen generelt

Kommunelegen følger situasjonen tett i samarbeid med kriseledelsen og ber folk følge de generelle smitterådene fra Folkehelseinstituttet som er:

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Holde avstand

Se for øvrig www.fhi.no

De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rammer-for-gjennomforingen-av-17.-mai-feiringen-2020/id2701545/

Under følger rammer og bestemmelser som gjelder nasjonaldagen:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
 • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
 • Syke må holde seg hjemme.

Regjeringen la fram den 07.05.2020 planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

– Vi har nå sammen fått kontroll på viruset og derfor kan vi lette på noen av tiltakene. Nå endrer vi rådet om avstand fra to meter til minst 1 meter, men gjerne mer hvis det er mulig. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at en meter er tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen vesentlig. Samtidig er det svært viktig at vi forsetter å følge de generelle smittevernrådene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rådet om minst en meter avstand gjelder både innendørs og utendørs. Det gjelder også dem som tilhører risikogruppene. De må også holde minst en meter avstand til andre, men gjerne mer hvis det er mulig. Personer i risikogruppene bør fortsette å følge rådene for hvordan de kan beskytte seg ekstra, blant annet å være mest mulig hjemme og begrense antall personer man har nær kontakt med.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefalt-avstand-reduseres-fra-2-til-1-meter/id2700783/

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste.

Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter som for eksempel fysioterapeuter og psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Veilederen og mer informasjon om denne finner du på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside: https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-epidemien-veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevi/