ØVELSE ØVELSE ØVELSE ULYKKE DOVREFJELL

ØVELSE ØVELSE ØVELSE
Det har har vært en alvorlig ulykke på Dovrefjell, sør for Dovregubben. Det har vært en kollisjon mellom et miltært kjøretøy og nordgående passasjertog. Alle nødetater er på stedet.
Den interkommunale krisestaben er satt, og vi etablerer et evakuert- og pårørerendesenter nå.
Pårørende telefon: 612 41 100.

Følg med på denne siden, samt vår Facebookgruppe for oppdatert informasjon. Det vil ikke være mulig å kommentere på Facebook-siden.
ØVELSE ØVELSE ØVELSE

Krisestab Lesja og Dovre – øvelse 2018

Hei!
Som dei aller fleste sikkert for lengst har fått med seg, er NATO-øvinga Trident Juncture no i full gang i vårt distrikt.
Felles krisestab for Lesja og Dovre vil og nytte dette høvet til å øve litt.

Totalforsvarskonseptet går enkelt forklart ut på at militæret har «fokus på fronten», medan det sivile samfunnet tek hand om ALT anna heilt fram til fronten. Det er her mellom anna dei kommunale krisestabane kjem inn. Vi kan bruke NATO-øvinga til å forestille oss at dette faktisk er ein reell situasjon; og vil teste oss sjølve og ressursane rundt oss på ulike sitasjonar og hendingar som kan oppstå.

Denne og neste veke vil difor krisestaben få bryne seg på ein del tenkte, men høgst reelle, scenarier. I samband med dette kan det vere aktuelt å ta kontakt med andre ressursar i kommunane våre, både offentlege og private; det kan kome oppdateringar her på FB-sida «Krisehendelse Lesja og Dovre kommuner» og på nettsida krisestab.no.
NB! Alle opprigningar, meldingar, oppdateringer på nett osv vil bli starta med orda «ØVELSE ØVELSE ØVELSE» slik at alle involverte partar veit at dette ikkje er ein reell situasjon!

Helsing Krisestaben Lesja/Dovre

Bortfall av nett 16. juni 2017

Forventet feilrettetid er av NKOM satt til klokken 21.00 i dag

Det er brudd på en av føringsveiene i landsnettet som medfører noe bortfall av telefoni, bredbånd, eller fasttelefoni i Dovre og Lesja kommuner.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke om de har mobildekning mtp eventuelt behov for å ringe øyeblikkelig hjelp.
– De som har slektninger med trygghetsalarm bør også sjekke at disse er operative.
– Likeledes bør alle gardbrukere med melkerobot og tilsvarende sjekke at systemene fungerer som forutsatt.

Vi vet så langt ikke noe om når feilen kan ventes å bli utbedret, men vil oppdatere med informasjon etter hvert.

Siste nytt

image

Under Siste nytt publiseres informasjon etterhvert som den er frigitt av krisestaben. Formålet med dette er å:

  1. Komme med relevante oppdateringer som er viktige for befolkningen og tilreisende.
  2. Gi muligheter for tilbakemeldingen om relevante forhold som krisestaben bør kjenne til.

Når en hendelse er over vil alle innlegg bli fjernet og siden klargjort for ny hendelse. Alle kommentarer / tilbakemeldinger lagres i egen logg og inngår som viktig del av krisestaben sin loggføring.