Kommunelegen i Dovre stadfester at ein person busett i Dovre har testa positivt på koronasmitte. Vedkommande er ikkje smitta i Dovre.