I forbindelse med etablering av felles kriseledelse for kommunene våre, forsøker vi å holde krise- og beredskapsrelatert informasjon samlet på ett sted.

Kriseledelsen ifb med koronasituasjonen er avviklet fra og med 1. juni 2020.

www.fhi.no

www.helsedirektoratet.no

www.helsenorge.no