Velkommen!

Du er nå kommet til Lesja og Dovre kommuner sin kriseportal. I forbindelse med etablering av felles kriseledelse for kommunene våre, forsøker vi å holde krise- og beredskapsrelatert informasjon samlet på ett sted.

Denne siden vil normalt ikke være betjent, men er en viktig kanal for informasjon til innbyggere og besøkende dersom behovet skulle inntreffe. Under håndtering av en større hendelse vil det være muligheter for å gi informasjon til krisestaben via portalen sitt meldingsskjema.

Under menyen finner du informasjon om kriseberedskapen til Lesja og Dovre kommuner, samt lenker til noen relevante nettportaler.