I forbindelse med etablering av felles kriseledelse for kommunene våre, forsøker vi å holde krise- og beredskapsrelatert informasjon samlet på ett sted.

Krisestab Lesja og Dovre ble satt 11. mars 2020 pga. situasjonen med korona virus. Vi arbeider bla. med å formidle viktig informasjon til innbyggere i våre kommuner. Oppdatering blir lagt ut i nyheter i margen på høyre side.

Felles Koronasenter i Lesja og Dovre: Time for testing må avtales på forhånd.
Spørsmål om koronaviruset, telefonnummer: 952 15 070 
Telefonen er åpen fra 9-15 på ukedager, og 12-16 lørdag og søndag.

www.fhi.no

www.helsedirektoratet.no

www.helsenorge.no